Predstavia projekt mestského sadu ovocných stromov

Na základne mapy starých a krajových odrôd ovocných stromov má vzniknúť mestský sad pomenovaný po ekológovi a ochrancovi prírody Kornelovi Duffekovi. Projekt predstavia jeho autori v stredu 19. septembra o 18.00 h v klube ŽiWell. Súčasťou podujatia je výstava semenáčov jabloní a degustácia plodov.

Občianske združenie Genofond bolo úspešné so žiadosťou o dotáciu od mesta Piešťany s projektom, ktorého cieľom je využitie potenciálu starých odrôd ovocných drevín. „Takto vznikne mapa ovocných drevín – výnimočných alebo starých stromov, ktoré rastú na plochách verejnej zelene alebo aj na súkromných pozemkoch, ktoré sú prístupné. Tieto informácie budú základom pre vznik ovocného sadu so vzácnym genofondom,“ vysvetlil Bruno Jakubec.

Mestský ovocný sad bude slúžiť na poznávanie i oddych. Bude v ňom drobný parkový mobiliár aj prvky funkčnej biodiverzity. Vyrásť by mohol v starých Piešťanoch, pri potoku Dubová.

„Po dohode s rodinou Kornela Duffeka by sme radi pomenovali sad po tomto piešťanskom ochrancovi prírody a ekológovi,“ hovorí Michal Fiala, ktorý sa tiež na mapovaní ovocných stromov v Piešťanoch podieľa.

Pomáhať budú chovatelia včiel pod vedením Juraja Mráza. Zapojí sa aj Ľubomír Pastucha zo Slovenského zväzu záhradkárov Piešťany.

Text: Martin Palkovič Foto/Credit: sydney zentz