Prechádzka krajinou Pavla Blažeka

Kráčať krajinou, nechať sa unášať priestorom, bezcieľne blúdiť, pri výhľade sa zastaviť a nechať plynúť čas… Aj takéto pocity môže zažiť návštevník výstavy Pavla Blažeka v Galérii Domu umenia Slovenskej filharmónie v Piešťanoch.

Farby akrylových plôch si každého návštevníka výstavy podmania a uhranú. Ako však autor vie, pohľad do krajiny nemusí byť len romantickým zážitkom. V Blažekovej výtvarnej tvorbe sa pred nami otvára krajina duše, do ktorej nás autor pozýva. Krajina s jej hlbinami, zákrutami, priepasťami, nástrahami i bolestným tušením nevypovedaného. Postavy na plátnach figurálnych motívov sa stretávajú akoby letmo, vnímame iskrenie ich dotyku, ku ktorému nakoniec nedôjde. Tak všetko zostáva otvorené, aby sme sami do príbehu krajiny vstúpili a vyrozprávali ho podľa seba. Môžeme sa nechať osloviť explóziou farieb a tvarov, žiarivou fantáziou, ktorá sprítomňuje hlbiny každodennosti, často bolestné a kruté.

Kurátorka výstavy s názvom Dotykom krajiny Dr. Iveta Lenická vymedzuje priestor Blažekovej imaginácie ako dramatickú emocionalitu, expresivitu farieb a tvarov, kde štruktúra umeleckého výrazu spontánne smeruje k zážitku koloristickej symfónie. Krajina Pavla Blažeka je zároveň priestorom hlboko meditatívnym. Autor motívy svojej tvorby nachádza v podjavorinskej krajine, v zákutiach myjavských kopaníc, v drsnej i ľúbivej karpatskej prírode. V nej necháva rezonovať originálne tvaroslovie a cez ňu vypovedá vlastnú biografiu i dedičstvo dávnej mytológie.

Výstava Pavla Blažeka je aj pozvánkou do krajiny intelektu: v renesančných citáciách Danteho Božskej komédie a pri dešifrovaní barokových fragmentov starých majstrov nás autor vyzýva k reflexii vlastných zážitkov o to naliehavejšie, čím je pre nás náročnejšie stíšiť sa v krajine chaosu a deštrukcie.

Obrazy Pavla Blažeka, prístupné v Galérii Domu umenia do 10. marca, odkazujú aj na vývoj autorského rukopisu od 80. rokov minulého storočia až po nezameniteľný štýl, ktorý jeho tvorba reprezentuje v súčasnom slovenskom výtvarnom umení.

Slávnostnú vernisáž, spolu s autorom a kurátorkou výstavy, otvorila riaditeľka Domu umenia Dr. Edita Bjeloševičová. O hudobnú zložku sa postarali člen opery SND Ivan Ožvát a žiačka II. cyklu klavírnej triedy Márie Marcinkovej ZUŠ v Piešťanoch Eliška Rusnáková. Ako na vernisáži zaznelo – ste srdečne pozvaní vstúpiť do krajiny nevšedných obrazov Pavla Blažeka.

Text: DU SF