Potrubie na moste opravuje firma, ktorá ho možno nevlastní

Zničeným potrubím pri Krajinskom moste kedysi tiekla termálna voda z kúpeľov na kúpalisko Sĺňava. To vlastní spoločnosť Bana Thermal, ale na jeseň ho na základe predkupného práva ponúkla obci Banka, ktorá zaň aj zaplatila. Prípad bude mať zrejme súdnu dohru.

Potrubie slúžilo od 70. rokov minulého storočia na prepravu termálnej vody a po letnej rekonštrukcii Krajinského mosta zostalo v dezolátnom stave. Od prevodu kúpaliska Sĺňava do súkromných rúk sa oň totiž nikto príliš nestaral.

Potrubie zrejme patrí ku kúpalisku

Podľa hovorcu Trnavského samosprávneho kraja Patrika Velšica je potrubie majetkom firmy Bana Thermal. Župa opakovane spoločnosť vyzývala k jeho oprave už počas letnej rekonštrukcie mosta. Firma si potrebné povolenia vybavila až koncom minulého roka a opravu realizuje v noci na piatok a sobotu. Most je pritom čiastočne uzavretý.

Jej vlastnícky vzťah k potrubiu je však otázny. Na kúpalisko Sĺňava, spolu s ktorým ho pravdepodobne kúpila, si uplatnila predkupné právo obec Banka. Tej ho Bana Thermal ponúkla koncom októbra a nové vedenie samosprávy krátko po novembrových voľbách ponuku prijalo.

Predaj si rozmysleli

Už 17. decembra však zástupcovia spoločnosti obci listom oznámili, že nie sú ochotní nehnuteľnosti predať. V ten istý deň odoslala obec výzvu na oznámenie bankového spojenia aj návrh kúpnej zmluvy. Na uhradenie ceny si totiž predtým zobrala úver vo výške 300-tisíc eur.

Podľa starostky Tatiany Julínyovej neposkytla Bana Thermal potrebnú súčinnosť. Preto samospráva podala návrh na prijatie kúpnej ceny do úschovy na Okresnom súde Piešťany. „Tým bol splnený záväzok obce Banka zaplatiť určenú kúpnu cenu v zákonnej dvojmesačnej lehote, nakoľko určená kúpna cena bola v celej sume pripísaná na účet vedený v štátnej pokladnici dňa 23. decembra,“ uviedla starostka.

Bana Termal vybavovala potrebné povolenia na opravu potrubia na jeseň, približne v období keď ponúkla kúpalisko Sĺňava obci. Jej zástupcov sme s otázkami oslovili už v decembri, doteraz neodpovedali. Krátko po uhradení kúpnej ceny na účet súdu táto spoločnosť zanikla. Podľa obchodného registra je jej právnym nástupcom od 9. januára firma AQUA Balneo s. r. o. so sídlom na tej istej adrese.

Vlastnícky vzťah tejto spoločnosti k potrubiu spochybňuje majiteľ blízkeho autokempingu Jozef Pullmann. Podľa jeho slov potrubie nikdy nebolo majetkovo vysporiadané a v čase predaja kúpaliska súkromnej firme nepatrilo ani obci.

2015-01-30_074307

Text: Martin Palkovič Foto: Viktor Vrábel