Postrek v parku je nebezpečný pre deti aj psov

V čase aplikácie chemickej ochrany by sa ľudia nemali v parku pohybovať vôbec. Aj preto je vstup do parku od 16. do 19. mája len na vlastnú zodpovednosť. Upozorňujú na to aj tabule, ktoré rozmiestnili Služby mesta Piešťany.

Postrek bude chrániť pagaštany konské pred ploskáčikom pagaštanovým. Jeho húsenice spôsobujú od mája a v priebehu leta poškodenie listov týchto stromov, ktoré sa postupne šíri do celej koruny. Následkom toho listy hnednú, krútia sa a predčasne opadávajú.

Aplikácia chemickej ochrany môže na rôznych miestach mestského parku prebiehať od 16. do 19. mája.

„Keďže postrek záleží od priaznivých poveternostných podmienok, presný deň vykonania nieje možné určiť dopredu,“ upozorňujú Služby mesta Piešťany.

V deň postreku bude preto mestský park z bezpečnostných dôvodov sprístupnený len na vlastnú zodpovednosť. Najmenej do 13.00 h by do parku v deň postreku nemali vstupovať deti ani psy.

Služby mesta Piešťany na nebezpečenstvo postreku upozornili vopred prostredníctvom sociálnej siete Facebook a po parku rozmiestnili aj informačné tabuľky.

Text a foto: Martin Palkovič