Pošta sa vrátila k pôvodným otváracím hodinám

Cez víkendy zostávajú všetky pošty aj naďalej zatvorené, ale počas pracovných dní platia otváracie hodiny ako v období pred mimoriadnou situáciou. Výnimkou sú prestávky na dezifnekciu.

Všetky pracoviská Slovenskej pošty sa od štvrtka 23. apríla vrátili k pôvodným otváracím hodinám. Pošta Piešťany 1 je otvorené od 7.00 do 19.00 h, tak ako to bolo v období pred opatreniami zabraňujúcimi šíreniu nového koronavírusu.

Slovenská pošta o tom informovala na svojej web stránky s tým, že výnimkou sú prestváky na nutnú dezinfekciu priestorov, ktoré trvajú 30 alebo 60 minút. „S prihliadnutím na nedostatok personálu môže Slovenská pošta individuálne pristupovať k zmenám v otváracích hodinách. Oproti štandardnej prevádzke má totiž momentálne počas mimoriadnej situácie o 1400 zamestnancov menej, čo je významný rozdiel,“ uvádza Slovenská pošta.

Od 23. apríla je doručovanie doporučených zásielok, úradných zásielok, poistených listov, doporučených zásielok do vlastných rúk (s doručenkou) dobierkou  zabezpečované štandardne.

Zásielky doručuje poštár na verejnom priestranstve (pred bytovým domom alebo rodinným domom), pričom adresát musí mať prekryté ústa a nos. Nie je teda povinný prísť až ku dverám bytu.

Pre zásielky podané dňom 1. mája sa tiež obnovuje štandardná odberná lehota 18 kalendárnych dní. To znamená, že pre zásielky podané do konca apríla platí predĺžená úložná lehota o 14 dní. Na poštách v súčasnosti uložené zásielky bude Slovenská pošta opätovne postupne doručovať.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: Slovenská pošta