Pokračuje Piešťanská basketbalová liga

Basketbalový klub mládeže Piešťany organizuje v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajoma s o. z. Zober loptu nie drogy už 11. ročník PBL o putovný pohár Primátora mesta Piešťany, dlhodobej súťaže medzi základnými školami zmiešaných družstiev v basketbale.

V tomto ročníku svoje školy reprezentujú dievčatá ročník 2003 a mladšie a chlapci narodení v roku 2004 a mladší. Na palubovke musia byť vždy minimálne tri dievčatá v každom družstve. Hrá sa podľa pravidiel FIBA, 4×8 minút čistého času a zúčastnia sa tieto školské družstvá: ZŠ M.R.Štefánika, ZŠ Holubyho, ZŠ Mojmírova, ZŠ Brezová, CZŠ M. Goretti a Gymnázium Piera de Coubertina.

Hrá sa podľa vylosovania s presným termínom každý s každým jednokolovo vždy v pondelok o 16.30 h v hale Gymnázia P. d. Coubertina v Piešťanoch. Po odohraní dlhodobej súťaže bude 24. apríla 2017 finálový deň, kedy sa odohrá o 14.30 h zápas o 5. miesto (hrajú družstvá podľa umiestnenia v dlhodobej súťaži na 5. a 6. mieste, o 15.30 h zápas o 3. miesto (hrajú družstvá podľa umiestenia v dlhodobej súťaži na 3. a 4. Mieste) a finále o 16.30 h (hrajú družstvá podľa umiestenia v dlhodobej súťaži na 1. a 2. mieste). Vyhodnotenie a odovzdanie pohárov i medailí bude o 17.30 h.

Vylosovanie PBL, 11. ročník:

7. 11.2016 ZŠ M.R.Štefánika – ZŠ Mojmírova
14.11.2016 CZŠ M. Goretti – Gymnázium P.d.Coubertina
21.11.2016 ZŠ Holubyho – ZŠ Brezová
28.11.2016 CZŠ M. Goretti – ZŠ Mojmírova
5.12.2016 ZŠ Holubyho – Gymnázium P.d.Coubertina
12.12.2016 ZŠ M.R.Štefánika – ZŠ Brezová
19.12.2016 ZŠ Holubyho – ZŠ Mojmírova
16.1.2017 Gymnázium P.d.Coubrtina – ZŠ Brezová
23.1.2017 ZŠ M.R.Štefánika – CZŠ M. Goretti
6.2.2017 ZŠ Brezová – ZŠ Mojmírova
13.2.2017 ZŠ M.R.Štefánika – Gymnázium P.d.Coubertina
6.3.2017 ZŠ Holubyho – CZŠ M. Goretti
13.3.2017 Gymnázium P.d.Coubrtina – ZŠ Mojmírova
27.3.2017 CZŠ M. Goretti – ZŠ Brezová
3.4.2017 ZŠ M.R.Štefánika – ZŠ Holubyho
10.4.2017 Náhradný termín
24.4.2017 Finálový deň

Zmena času a termínov vyhradená

Text a foto: Miloš Drgoň