Pohyb s úsmevom pre deti z Piešťan a okolia

V Piešťanoch vznikol projekt na zlepšenie pohybovej kultúry u mladistvých. Svoju aktivitu sústreďuje na žiakov v predškolskom a školskom veku. Misia za lepší zdravotný štýl začína od septembra na území nášho okresu a svoje pôsobenie chce počas roka postupne rozširovať.

Združenie Happymove vyznávajúci pohyb s úsmevom mieria do piešťanských materských a základných škôl. Kolektív kvalifikovaných trénerov, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas deťom, sa budú snažiť svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti telovýchovy odovzdať deťom vo veku 3-10 rokov.

Prostredníctvom krúžku je cieľom vzbudiť pozitívny vzťah k pohybu u najmladšej generácie, aby sa naučili aktívnemu a zdravému životnému štýlu.

Raz týždenne sa môže vaše dieťa tešiť na zvýšenú pohybovú činnosť hravou a edukatívnou formou. Individuálnym prístupom bude následne účastníkom odporúčaný najoptimálnejší druh športu, v ktorom by mali rozvíjať svoje predispozície.

V ranom veku je taktiež dôležité identifikovať hrozbu pohybového ochorenia a diagnostikovať ďalšie kroky, ktoré by k rozšíreniu zabránili.

„Chceme podporovať mladé talenty už v počiatočnej fáze, motivovať ich a podporiť zdravý rozvoj dieťaťa,” hovoria zakladatelia občianskeho združenia Happymove.

Fanúšikovia pohybu s úsmevom sa budú môcť taktiež tešiť na sprievodné podujatia a sezónne špeciálne programy. Všetky ostatné dôležité informácie o projekte a aj ako sa stať ich členom nájdete na tejto adrese.

Text a foto: Tlačová správa Happymove