Pohotovostné služby lekárni od nového roka po novom

Trnavský samosprávny kraj sa s poskytovateľmi  lekárenskej  starostlivosti a  Slovenskou lekárenskou komorou dohodol na  poskytovaní lekárenských pohotovostných služieb v kraji. Zmeny v časoch v pohotovostných službách vychádzajú z legislatívnych zmien, ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR zavádza od 1. januára 2020.

V okresoch Dunajská Streda a Hlohovec bude poskytovaná pohotovostná služba cez pracovné dni a víkendy vo verejných lekárňach, ktoré majú  miesto výkonu v nákupných centrách v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod. Cez sviatky budú poskytovať pohotovostnú službu v týchto okresných mestách verejné lekárne nachádzajúce sa mimo nákupných centier v meste v čase od 8.00 do 20.00 hod.

V okresoch Trnava a Piešťany budú pohotovostné služby v pracovný deň a cez víkendy vo verejných lekárňach s miestom výkonu v nákupných centrách od 8.00 hod. do 21.00 hod a cez sviatky v týchto dvoch okresných mestách budú poskytovať pohotovostné služby verejné lekárne mimo nákupných centier v čase od 8.00 hod. do 21.00 hod.

Okres Galanta požiadal o  zaraďovanie do služieb v zaužívanom režime  – pohotovostnú službu budú vykonávať všetky verejné lekárne s platným povolením nachádzajúce sa v meste Galanta cez pracovný deň, víkendy aj sviatky v čase od 8.00 hod. do 21.00 hod.

Okres Senica a Skalica bude vykonávať pohotovostnú službu v pracovný deň a cez víkendy vo verejných lekárňach s miestom výkonu v nákupných centrách v čase do 8.00 hod. do 20.00 hod. Počas sviatkov budú vykonávať pohotovostnú službu v týchto okresoch verejné lekárne mimo nákupných centier v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 16. 00 hod. do 20.00 hod.

Doporučujeme, aby si ľudia, v prípade potreby, skontrolovali konkrétnu lekáreň a všetky potrebné informácie na stránke www.trnava-vuc.sk.

Text: Tlačová správa – TTSK Ilustr. foto: unsplash.com/@freestocks