Podujatie Lodenica má talent poteší malých i veľkých

Nekonvenčný, nekomerčný, nezávislý, nezabudnuteľný, netradičný a nekonečný. Týmito prídavnými menami možno pomenovať program pre deti, prostredníctvom ktorého prináša Factoryevents  do detského sveta zábavu, ale aj osvetu. Prvé podujatie tohto druhu je akcia s názvom Lodenica má talent, ktorá sa uskutoční 25. júna od 10.00 do 16.00 h na Lodenici.

Zážitky spájame s edukačno-kreatívnou činnosťou, ktorou objavujeme a podporujeme detský talent a záujem. Cieľom každej akcie je ústredná myšlienka, ktorá je naplnená samotnou realizáciou daného programu. K hlavnej úlohe sú vždy pridružené sprievodné aktivity, aby malo každé dieťa pocit angažovanosti.

Deti sú vedené k spolupráci, ale aj samostatnosti, otváraniu obzorov s inými možnosti sebarealizácie a naplnenia a to všetko formou hry a zábavy.

Príďte si pozrieť ako sa dá deti baviť, motivovať, pomáhať im a zanechať zážitok, ktorý ich povedie k aktivite, cieľavedomosti a úsmevu.

Prvým takýmto projektom pre verejnosť v Piešťanoch bude už 25. júna na Lodenici akcia Lodenica má talent. Porota zložená z troch členov rôznej vekovej kategórie bude povzbudzovať a pomáhať zúčastneným ukázať jeden so svojich talentov, čím môže byť čokoľvek – spev, tanec, recitácia a iné druhy umenia i vylomeniny, ktoré deti milujú.

Animátorky budú pomáhať pri príprave vystúpenia alebo jeho výbere zábavnou formou. Okrem hlavnej témy je pripravených množstvo aktivít pre posilnenie talentu u detí všetkých vekových kategórií športovými atrakciami, maľovaním spoločného obrazu, stavaním obrieho puzzle alebo hrami s fyzikou pre malých experimentátorov. Vyhodnotením súťaže bude prezentácia všetkých vystúpení a ohodnotenie každého účastníka za svoju jedinečnosť a kreativitu.

Záverom programu bude detské vystúpenie tanečnej školy Jasminka s možnosťou zapožičania kostýmov a vyskúšania si orientálnych tancov.

lodenica ma talent 1

Text a foto: Tlačová správa organizátorov