Počet úmrtí v Piešťanoch sa v januári zdvojnásobil

V januári tohto roka zomrelo v Piešťanoch o 119 % viac ľudí ako počas predošlých rokov. Nejde iba o obyvateľov Piešťan, ale celkovo o ľudí, ktorých úmrtie zaznamenala piešťanská matrika.

Zatiaľčo v čase pred pandémiou ochorenia covid-19 zomieralo v Piešťanoch v januári priemerne 41 ľudí, počas prvého mesiaca tohto roka ich zomrelo 90. V januári 2020 ich bolo 35, rok predtým 38.

Vysoký nárast počtu úmrtí v januári 2021 oproti priemeru v rokoch 2016 až 2020 zaznamenal aj Štatistický úrad SR. Z celoslovenského pohľadu zomrelo o 68 % viac ľudí ako predošlé roky.

„Druhá vlna pandémie covid-19 zásadne ovplyvnila počty zomretých v Slovenskej republike a prepísala maximá mesačnej úmrtnosti aj v januári 2021. V súhrne za prvý mesiac roka 2021 zomrelo na Slovensku 8 650 ľudí, čo je o 3 500 viac osôb ako bol priemer za posledných päť rokov a výrazne viac ako pred rokom v januári (o vyše 3 600 osôb),“ informoval Štatistický úrad SR.

V Trnavskom kraji zomrelo v januári tohto roka 983 ľudí, pričom priemer predošlých piatich rokov je 540. V Piešťanoch zaznamenala matrika v januári 90 úmrtí, januárový priemer rokov 2016 až 2020 je 41 zomrelých.

V uvedenej štatistike je počet všetkých úmrtí v Piešťanoch, nie iba obyvateľov Piešťan. Nie sú v nej zaznamenané úmrtia Piešťancov, ktorí zomreli v iných mestách. Podľa zákona o matrikách je totiž na vykonanie zápisu do knihy úmrtí príslušný matričný úrad, v ktorého obvode osoba zomrela.

Dáta Štatistického úradu SR o počtoch úmrtí v januári potvrdili, že nadúmrtnosť začala rásť aj vo vekovej skupine do 64 rokov (vrátane). „Ešte na konci minulého roka počet zomretých tejto vekovej kategórie len mierne prekračoval priemer. V januári mal už každý piaty zomretý menej ako 65 rokov. Celkovo počet zomretých do 64 rokov prevýšil priemer o viac ako tretinu (o 36 %). K významnému odchyľovaniu od priemeru začalo dochádzať pri počte zomretých tejto vekovej kategórie až ku koncu roka 2020, najmä v decembri, kedy rast dosahoval úroveň 22 %. Za celý minulý rok však došlo k poklesu počtu zomretých v tejto vekovej kategórii,“ uvádza ďalej Štatistický úrad SR.

Text a ilusr. foto: Martin Palkovič Zdroj: Štatistický úrad SR