Plavci z Piešťanského plaveckého klubu uspeli na viacerých súťažiach

Mesiace apríl a máj priniesli Piešťanskému plaveckému klubu (PPK) veľa úspechov. Darilo sa im na Orca Cupe, Veľkej cene Dolného Kubína, majstrovstvá západoslovenskej oblasti v Myjave aj na Májovom Brne.

V dňoch 26. až 28. apríla sa konali medzinárodné preteky Orca Cup v Bratislave za účasti 74 klubov zo Slovenska Maďarska, Českej republiky, Ruska, Ukrajiny, Slovinska. Rakúska a Srbska. Na pretekoch reprezentovala PPK Lea Chromiaková, ktorá obsadila 7. miesto na 100Z a 2. miesto na 100M v kategórii 12 – 13-ročných dievčat v peknom osobnom rekorde.

Skupina starších pretekárov reprezentovala PPK na Veľkej cene Dolného Kubína 2019, ktorá sa konala v dňoch 27. a 28. apríla. Pretekov sa zúčastnilo 37 klubov zo Slovenska a Českej republiky. Najlepšie umiestnenia dosiahli Lea Chromiaková 1. miesto 50M, 50Z, 200VS, 400VS, 2. miesto na 100VS a 3. miesto na 50VS. Soldán Jakub 1. miesto 400VS, 2. miesto 200Z, 3. miesto 200M. Lehutová Patrícia 2. miesto 200M, 3.miesto 200Z, 2. miesto 100M. Jakubček Tomáš, 2. miesto 200M, 3. miesto 400VS. Malík Viktor 3. miesto 200VS, 3. miesto 200PP. Brežná Daniela 2. miesto 100Z a Držíková Lucia 2. miesto 400VS.

V sobotu 4. mája sa konali Majstrovstvá západoslovenskej oblasti v Myjave, kde PPK reprezentovalo 19 pretekárov, najlepšie umiestnenie si vybojovali Patrícia Lehutová 1. miesto 200VS, 100Z, 100M, 200PP, 2. miesto Lehutová Patrícia 200P, Damián Križan 100Z, 50M, 100M, 3. miesto Držíková Lucia 200VS, Siváková Tereza 100Z, Križan Damián 50Z a Viktor Malík 100Z, 200PP.

Posledné preteky, ktorých sa plavci PPK zúčastnili, boli medzinárodné preteky Májové Brno 2019, ktoré sa konali v dňoch 4. a 5. mája. Ide o najlepšie a najväčšie preteky na území Českej republiky pre žiacke kategórie. Súťažilo 55 klubov z Českej republiky, Slovenska, Francie, Rakúska, Ruska a Maďarska a 567 mladých pretekárov. PPK reprezentovali Lea Chromiaková, Danka Studená, Danka Brežná, Lenka Bilená, Eliška Drahovská a Jakub Soldán, Tomáš Jakubček. Danka Studená si vo svojej kategórii mladších žiačok vyplávala 1. miesto 100M a 200M, 2. miesto 50M a 100VS. Lea Chromiaková v kategórii starších žiačok získala 1. miesto 200M a 3. miesto 200PP, 100VS a 50M.

Všetkým pretekárom ďakujeme za úžasnú reprezentáciu klubu a vyplávané osobné rekordy.

Text a foto: Michaela Čamborová