Piešťany si pripomenú vznik Československa ohňostrojom

Pri príležitosti 100. výročia založenia Československa sa uskutoční koncert na Námestí slobody. Ohňostroj odpália z nábrežia Váhu pri hoteli Magnólia.

Príhovor a koncerty

Obdobie prevej Československej republiky bolo pre Piešťany časom zásadného rozvoja. Napriek tomu upadol dátum jej vzniku do zabudnutia a Piešťany si ho pripomenú až pri príležitosti 100. výročia.

V sobotu 27. októbra sa na Námestí slobody publiku najprv prihovorí primátor Miloš Tamajka. Nasledovať bude vystúpenie folklórneho súboru Máj, rapera Kaliho a koncert kapely Gladiator.

Podujatie začína o 17.00 h a vyvrcholí ohňostrojom, ktorý je naplánovaný na 21.00 h. Publikum by sa po koncerte kapely Gladiator malo presunúť z námestia ku Kolonádovému mostu. Ohňostroj totiž odpália z nábrežia pri hoteli Magnólia

Oslava okrúhleho výročia sa koná iba pár dní pred komunálnymi voľbami, v ktorých Miloš Tamajka obsahuje svoju funkciu. Annamária Voleková z kancelárie primátora pre zpiešťan.sk uviedla, že radnica na organizovaní tohto podujatia podieľa sumou 3-tisíc eur. „Ostatné náklady na spomínanú akciu hradí agentúra Crea, s.r.o., ktorá zabezpečuje program a zároveň aj technické a organizačné zabezpečenie priebehu podujatia.“

Naposledy po vojne

Podľa mestskej kroniky si obyvatelia Piešťan oficiálne pripomínali vznik prvej Československej republiky najmä v období jej existencie.

„Okresný osvetový sbor so všetkými miestnymi spolkami a korporáciami usporiadal oslavy dňa slobody. Na programe: bohoslužby vo všetkých kostoloch, vojenská prehliadka a slávnostná akademia v kúpeľnom divadle,“ píše o 28. októbri 1933 kronikár.

O rok neskôr podľa dobových záznamov pri tejto príležitosti predniesol slávnostnú reč starosta Alexander Šindelár. „Oslavy boly poriadané bez hudby, keďže štát truchlil nad smrťou vodcu bratského štátu jugoslávskeho kráľa Alexandra I. Sjednotiteľa.“

V roku 1936 zahájili slávnosti už 27. októbra večer, keď „robotnícka telocvičná jednota usporiadala telocvičnú akadémiu v Robotníckom dome a telocvičná jednota Sokol akadémiu v kúpeľnom divadle.“

Posledný záznam o oficiálnej oslave vzniku Československa je z októbra 1945. „Národný front v Piešťanoch po 7. rokoch poroby znovu oslavuje deň svojej samostatnosti po prvykrát v slobodných a zmenených pomeroch. Bolo konané verejné shromaždenie na Námestí Stalina, kde bol vypočutý prejav prezidenta republiky. Slávnú reč predniesol profesor Karol Rovan.“

Po roku 1948 dostali prednosť iné sviatky a na prvú republiku sa v Piešťanoch oficiálne nespomínalo ani po roku 1989.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič