Piešťany prídu o vysokoškolákov, Goethe Uni zrejme skončí

Fakulta cestovného ruchu sídliaca v kúpeľnom meste akreditáciu na bakalársky štúdijný program nezískala. Rozhodnutie je teraz na ministrovi školstva, ktorý už začiatkom roka hovoril o skorom konci Goethe Uni.

Vedenie súkromnej vysokej školy vtedy označilo jeho vyhlásenia za nešťastné: „Poškodzujú dobré meno školy a nášho súkromného investora.“Aktuálne nikto z rektorátu na otázky ohľadom budúcnosti Goethe Uni neodpovedá.

Fakulta cestovného ruchu sa pokúšala získať akreditáciu na študijný program manažment v hotelierstve a kúpeľníctve. Na bakalárskom stupni štúdia sa mali v tejto oblasti vzdelávať denní aj externí študenti. Akreditačná komisia však v lete rozhodla, že škola nie je na takéto vzdelávanie spôsobilá.

Podľa informácií z ministerstva školstva 31. augusta uplynula Vysokej škole Goethe Uni platnosť priznaných práv, na základe ktorých mohla uskutočňovať bakalárske študijné programy mediálna a marketingová komunikácia a cestovný ruch – kúpeľníctvo a hotelierstvo.

„V súčasnej dobe menovaná vysoká škola nemá žiaden akreditovaný študijný program, a teda prakticky nemá možnosť uskutočňovať vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku,“ uviedla za rezort Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Dodala, že konečné rozhodnutie o budúcnosti školy je na ministrovi školstva, ktorý sa riadi vyjadreniami akreditačnej komisie.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič