Piešťany predstavili španielskym novinárom

V spoluipráci s veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Madride, SACR a Rezortu Piešťany sa uskutočnila infocesta pre španielskych novinárov zaoberajúcich sa vydávaním publikácii z oblasti cestovného ruchu.

Zo získaných informácii bude pripravená cestovateľská príruka o Slovensku v španielčine určená pre španielsky a latinskoamerický trh. Následne bude príručka preložená i do taliančiny.

Jeden z novinárov, pán Sanchez Ruiz vydal už 8 cestovateľských príruiek, ktoré sú dostupné na tejto adrese.

Rezort Piešťany zorganizoval program stretnutia v našom meste. Po krátkej prechádzke mestom bola hlavná časť programu venovaná Kúpeľnému ostrovu.

Tu sa oboznámili s prírodnými skvostami – termálnou vodou a termálnym bahnom. Priblížili sme im históriu využívania týchto zdrojov na liečebné účely.

Prehliadku sme začali hviezdičkovým hotelom Thermia Palace nachádzajúcim sa nad termálnymi prameňmi liečivej vody a liečebného bahna, ktorý je priamo spojený s kúpeľným domom Irma.

Nasledovala prechádzka po Kúpeľnom ostove s prehliadkou hotela Balnea Esplanade, ktorý je priamo spojený s impozantným centrom Danubius Health Spa Balnea, ktoré ponúka širokú škálu jedinečných liečebných a relaxačných procedúr.

Tu mali možnosť nahliadnuť do jednotlivých priestorov. Počas prehliadky si robili podrobnú fotodokumentáciu, ktorú použijú pri tvorbe publikácie.

Novinári boli veľmi milo prekvapení poskytovanými službami.  Bolo im však ľúto, že si na obhiadku mesta a kúpeľov vyčlenili v programe málo času, čo chcú v krátkej budúcnosti napraviť.

Aj táto návšteva je signálom ďalších spoločných aktivít Rezortu so SACR a OOCR pri prezentácii Slovenska. V súčasnosti sa už pripravuje spoločná prezentácia Rezortu Piešťany s OOCR Trnava na podujatí Stredoveká Prešovčanka, ktorý bude na nádvorí historickej radnice v centre Trnavy 2. 9. 2016.

Text: Tlačová správa OOCR Rerzort Piešťany