Piešťany majú smart skrinky na požičiavanie športového náradia

LOX je smart skrinka, z ktorej si používatelia môžu vo verejných priestoroch prenajať na krátku dobu loptu, pingpongové rakety alebo náčinie na cvičenie. Ide o inteligentné, ekonomické no hlavne udržateľné a zdraviu prospešné riešenie.

Vďaka LOXom si už nebudete musieť na športovisko nosiť športové pomôcky. Spoločnosť yourlox.com umiestnila po testovacej prevádzke prvé dva LOXy do verejného priestoru v Piešťanoch.

Vybudovanie siete LOXov so športovými a voľnočasovými predmetmi dostupnými cez webovú  aplikáciu sa realizuje s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Po registrácii pomocou QR kódu na LOXe alebo na adrese www.app.tvojlox.sk je potrebné profil verifikovať. Akonáhle je profil schválený, používateľ môže prejsť k prenájmu.

Najprv sa vo webovej aplikácii zobrazí mapa, ktorá mu umiestnenie LOX-u vo verejnom priestranstve lokalizuje pomocou satelitov. Ak je ďalej ako 10 metrov od LOX-u, neotvorí sa.

V aplikácii si používateľ zvolí konkrétny LOX. Po kliknutí naň sa mu zobrazí digitálna dvojička s ôsmimi bunkami resp. okienkami fyzického LOXu a jeho vybavenia. Z nich si vyberie používateľ pomôcku, ktorú by si chcel prenajať.

Ťuknutím na príslušnú pomôcku sa mu odomknú dvierka a pomôcku si môže vybrať. Požičanie náradia je podmienené uložením depozitu v minimálnej výške 15 eur. Keďže k príslušnej bunke má počas jej používania prístup iba on, môže si doň odložiť napríklad kľúče od bytu/auta, vodu, ruksak alebo iné osobné veci, no telefón nie. Ten potrebuje k spätnému otvoreniu dvierok.

Zdarma je obyvateľom a návštevníkom Piešťan sprístupnený 90-minútový prenájom v rámci 24 hodín, teda počas 1 dňa.

Ak používateľ nevráti požičané náradie do stanoveného limitu, prípadne ho vráti poškodené, z kreditu sa mu odráta penále za neskoré vrátenie predmetov. Hlavným dôvodom tohto nastavenia je fakt, že pomôcky majú byť prístupné čo najväčšiemu počtu obyvateľov.  Po vrátení predmetu do bunky je používateľ aplikáciou vyzvaný k odfoteniu predmetu v bunke.

V Piešťanoch na dvoch miestach: 

Workoutové ihrisko pri Váhu – tu si záujemcovia môžu zapožičať gymnastické kruhy, roller na rozcvičenie, TRX laná, expandre, švihadlo, kettlebell.

Inline ihrisko v mestskom parku – v boxoch v LOXe pri ihrisku v mestskom parku sú k dispozícii predovšetkým športové pomôcky pre loptové a kolektívne hry. Záujemcovia si môžu zapožičať napríklad basketbalovú, volejbalovú loptu, ping-pongové a bedmintonové rakety.

Text a foto: Tlačová správa – Mestský úrad Piešťany