Piešťany dostanú 15-tisíc eur na obnovu sochy barlolámača

Mesto Piešťany získalo na základe žiadosti predloženej Ministerstvu kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom dotáciu na reštaurovanie bronzovej sochy barlolámača vo výške 15-tisíc eur.

„Z pridelenej dotácie budú zrealizované reštauračné práce na soche barlolámača a bude vypracovaná projektová dokumentácia na obnovu technológie fontány podľa pôvodných výkresov autora diela – Ing. arch. Emila Belluša,“ informovala prostredníctvom svojej web stránky radnica.

Zámerom projektu je prinavrátiť potenciál významnej národnej kultúrnej pamiatke, vrátiť jej pôvodný estetický vzhľad a funkciu, odstrániť nečistoty, zásahy vandalizmu na povrchu plastiky a zabezpečiť tak jej sanáciu.

„Ďalším významným cieľom projektu je zabezpečiť unikátnu obnovu národnej kultúrnej pamiatky prostredníctvom obnovy technológie fontány podľa výkresov autora diela architekta Emila Belluša. Z dobových fotografií je zrejmé, že technológia fontány nebola doteraz nikdy zrealizovaná podľa autora diela, preto ide o zámer významného charakteru,“ uvádza ďalej radnica.

Mesto Piešťany podalo na ministerstvo kultúry žiadosť o dotáciu na tento účel začiatkom roka. Z programu Obnovme si svoj dom chcela samospráva vyše 45-tisíc eur. Rozdiel oproti pridelenej dotácií (15-tisíc eur) bude musieť zrejme uhradiť z vlastného rozpočtu.

Z programu Obnovme si svoj dom bola čiastočne financovaná aj rekonštrukcia Kolonádového mosta. Radnica na tento účel dostala od ministerstva kultúry 950-tisíc eur.

Bronzová socha od Roberta Kühmayera stojí na priečelí Kolonádového mosta od roku 1933. Odliata bola firmou Barták v Prahe.

Barlolámač sa stal symbolom uzdravujúcej sily piešťanských kúpeľov a je bezpochyby najfotografovanejším objektom mesta Piešťany.

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk