Piešťany budú opäť centrom rozprávok, chystá sa festival Zázračný oriešok

V Piešťanoch sa opäť uskutoční jedno z najvýznamnejších celoslovenských podujatí pre deti, festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe.

Hlavným organizátorom tohto celoslovenského projektu je Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), Mesto Piešťany a  mestská knižnica. Piešťany tak budú mať v dňoch 17. – 20. mája česť privítať tých, ktorých zaujímajú rozprávky, ktorí ich tvoria, realizujú, hrajú, rozprávajú, ale tiež tých, pre ktorých sú určené – predovšetkým deti.

Festival je svojím zámerom a rozsahom významnou kultúrnou udalosťou celoslovenského významu, ktorá sa v Piešťanoch koná od r. 2001. Od svojho tretieho ročníka sa realizuje každé dva roky. Piaty ročník (r. 2008) bol významným medzníkom v histórii festivalu, pretože získal dokonca rozmer medzinárodného česko-slovenského projektu.

Preto organizátorov teší, že aj deviaty ročník festivalu Zázračný oriešok sa bude konať pod záštitou  veľvyslankyne Českej republiky na Slovensku p. Livii Klausovej, ktorú v Piešťanoch aj privítame.

Súčasťou tohtoročného festivalu bude opäť množstvo sprievodných podujatí: stretnutia s tvorcami rozhlasových i animovaných rozprávok a ich literárnych predlôh, tvorivé dielne s poprednými slovenskými ilustrátormi, divadelné predstavenia, vystúpenie televíznych Trpaslíkov v Dome umenia, výstavy, ich vernisáže, počúvanie súťažných titulov, celoslovenská výtvarná súťaž pri príležitosti 90. výročia rozhlasovej rozprávky a iné.

Podujatia festivalu sa budú konať v rôznych priestoroch – v Mestskej knižnici, Kursalone, Dome umenia, ale aj na školách na území mesta i celého okresu Piešťany. Ich hosťami budú významní slovenskí autori, ilustrátori, vydavatelia, rozhlasoví tvorcovia, herci a ďalší.

Festival Zázračný oriešok je oslavou rozprávky v jej knižnej i rozhlasovej podobe,  preto je určený predovšetkým deťom. Patrí k najvýznamnejším projektom na podporu čítania detí a mládeže nielen v Piešťanoch, ale na celom Slovensku.

Preto už teraz pozývame všetky deti, ktorým chceme ponúknuť hodnotný umelecký zážitok a zároveň ich  motivovať k záujmu o literatúru i kultúru všeobecne. Pestrosť a žánrová rôznorodosť jednotlivých podujatí sú zárukou toho, že každé dieťa si tu nájde niečo zaujímavé, čo ho obohatí.

Text: kniznica.sk Ilustr. foto: Martin Palkovič