Piešťany budú mať viac miest v materských školách

Dotáciu z fondov Európskej únie získala Trnavská arcidiecéza, ktorá je zriaďovateľom Cirkevnej spojenej školy. V jej priestoroch na Vodárenskej ulici majú po prestavbe vzniknúť tri nové triedy.

Ministerstvo pôdohospodárstva rozdelilo z Integrovaného regionálneho operačného programu takmer 40 miliónov eur na zvýšenie kapacít v materských školách po celom Slovensku. Vďaka finančným prostriedkom z fondov Európskej únie vznikne spolu 4780 miest pre škôlkárov.

V Piešťanoch to bude 60 miest v škôlke, ktorá bude patriť pod Cirkevnú spojenú školu. S projektom uspela Trnavská arcidiecéza. Na tento účel získala 341-tisíc eur. Celkové oprávnené výdavky prevyšujú 400-tisíc eur.

„Prostriedky v eurofondovej výzve na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl slúžia na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov,“ informovalo v tlačovej správe ministerstvo pôdohospodárstva.

Podľa portálu PNky.sk by do nových škôlkárskych tried mohli deti nastúpiť v školskom roku 2019/2020.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič