Piešťany budú mať konečne vlastnú kompostáreň

Necelé štyri roky od získania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie je zariadenie na spracovanie biologického odpadu zo záhrad a verejných priestranstiev dokončené. Kompostáreň postavili vedľa Zberného dvora na Žilinskej ceste.

„Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie a recykláciu, ako aj podpora predchádzania vzniku odpadov,“ oznámila radnica vo februári 2017, keď získala na tento projekt 1,62 mil. eur z fondov Európskej únie.

Mal byť hotový koncom roka 2018. Firma, ktorá vyhrala prvé verejné obstarávanie, so stavebnými prácami síce začala, ale vtedajší primátor Miloš Tamajka s ňou neskôr uzavrel dohodu u ukončení zmluvy. Mesto pritom už malo nakúpenú techniku za približne 600-tisíc eur, ktorá stála v areáli Služieb mesta Piešťan.

S víťazom druhého verejného obstarávania, spoločnosťou AVA-stav, podpísal súčasný primátor Peter Jančovič zmluvu v hodnote takmer 900-tisíc eur v septembri 2019. Práce mali trvať 250 dní.

Kvôli reklamáciám nevyšlo otvorenie naplánované na august tohto roka. „Predpokladaný termín sprevádzkovania Kompostárne mesta Piešťany by mal byť 1. november 2020,“ uviedol hovorca radnice Martin Ričány.

Kompostáreň bude slúžiť na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Jej plánovaná kapacita je 4 800 ton ročne.

„Občania žijúci v rodinných domoch budú využívať na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad nádobu hnedej farby (o objeme 120 l alebo 240 l), ktorú mali i doteraz pridelenú na tento druh odpadu, prípadne o ktorú si môžu požiadať formou Žiadosti o pridelenie a zmenu zbernej nádoby na komunálny odpad na Mestskom úrade v Piešťanoch. Občania žijúci v bytových domoch nemajú k dispozícií nádobu na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, nakoľko o verejnú zeleň sa starajú Služby mesta Piešťany, ktoré zabezpečujú kosenie a údržbu drevín v okolí bytových domov a na všetkých mestských pozemkoch a taktiež zabezpečia odvoz na zhodnotenie do Kompostárne mesta Piešťany,“ dodal hovorca radnice.