Piešťanskí poslanci zakázali požívanie alkoholu v parkoch a na cintorínoch

Od konca októbra bude hroziť pokuta ľuďom, ktorí pijú alkoholické nápoje na niektorých verejných priestranstvách v meste Piešťany. Dozerať na dodržiavanie nového všeobecne záväzného nariadenia bude mestská polícia.

Väčšina zastupiteľstva súhlasila so zákazom požívania alkoholu v piešťanských parkoch a na cintorínoch. Podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia platí výnimka z tohto zákazu iba pre exteriérové sedenia (terasy) a pre podujatia, na ktorých organizácii sa podieľa samospráva alebo tam povolí ich predaj. Zákaz platí po celý rok okrem dvoch dní – 31. decembra a 1. januára.

Radnica chcela odradiť návštevníkov piešťanských parkov od konzumácie alkoholu už v máji tohto roka. Poslanci sa s jej návrhom stotožnili a schválili parkové poriadky. Ešte na tom istom zasadnutí mestského zastupiteľstva ich však zrušili.

„Zákaz týkajúci sa alkoholu je možné prijať iba všeobecne záväzným nariadením,“ upozornil v závere májového rokovania poslancov Jozef Vatrt, vedúci Odboru právneho a klientskeho centra Mestského úradu Piešťany. Podľa jeho slov by preto parkové poriadky boli v rozpore s právnymi predpismi. Poslanci preto následne hlasovali za ich zrušenie, mestský úrad mal však na základe ich rozhodnutia pripraviť príslušné všeobecne záväzné nariadenie.

To začne platiť už počas predposledného októbrového víkendu, takže mestská polícia bude mať právomoc kontrolovať, či ľudia v Mestskom, Pažitskom a Teplickom parku nepijú alkohol. Zákaz platí aj na cintorínoch na Žilinskej a Bratislavskej ceste.

Porušenie tohto nariadenia je klasifikované ako priestupok, za ktorý hrozí pokuta 33 eur.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič