Piešťanskí poslanci v krajskom zastupiteľstve majú vlastný klub

Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja sa zišli po druhýkrát. Prvé pracovné zasadnutie sa uskutočnilo v stredu 7. decembra 2022. Okrem rozpočtu kraja na obdobie rokov 2023 až 2025 jednohlasne schválili aj programové vyhlásenie na roky 2022 až 2026. Rozhodlo sa aj o vytvorení a zložení Rady TTSK a komisií Zastupiteľstva TTSK.

„Nové zloženie krajského zastupiteľstva je pestré. Vzniklo päť poslaneckých klubov, čo je o jeden viac, ako v uplynulom období. Z prvých rokovaní mám dobrý dojem, vládla na nich konštruktívna atmosféra. Všetci chceme pokračovať v modernizácii kraja. Viesť nás pri tom bude prijaté programové vyhlásenie, z ktorého budú vychádzať konkrétne politiky a projekty. Máme jasnú predstavu o tom, ako má náš kraj vyzerať o štyri roky. Verím, že výsledky dosiahneme vďaka spolupráci naprieč názorovým spektrom v poslaneckom zbore. Do diania a rozhodovania budeme aj naďalej vťahovať zástupcov obcí a miest, podnikateľskej aj akademickej sféry či občianskej spoločnosti, pretože spolu tvoríme kraj,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Poslanci schválili určenie oblastí pôsobnosti podpredsedov TTSK. József Berényi bude mať na starosti dopravu, cezhraničnú spoluprácu, ako aj oblasti školstva, sociálnych vecí a kultúry na národnostne zmiešanom území. Rastislav Mráz bude zastrešovať oblasti školstva, financií, kultúry, mládeže a cestovného ruchu. Veronika Buc sa bude venovať najmä sociálnym veciam, zdravotníctvu a zahraničným vzťahom. Patrik Voltmann bude pôsobiť predovšetkým v oblastiach regionálneho rozvoja, cyklistickej dopravy, športu, životného prostredia, občianskej spoločnosti, inovácií a otvoreného úradu.

Rada TTSK bude mať aj v novom volebnom období 13 členov, ktorí boli nominovaní na základe rozloženia politických síl v zastupiteľstve. Bez zmeny ostal aj počet komisií zastupiteľstva. Popri mandátovej komisii a komisii pre nezlučiteľnosť funkcií, ktoré boli vytvorené a obsadené už na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva, vzniklo ďalších deväť komisií. Budú mať po osem členov z radov poslancov a po štyroch ďalších členov. Možnosť uchádzať sa o členstvo v komisiách bude mať aj verejnosť, pričom tieto nominácie budú schvaľované na nasledujúcom zasadnutí krajského zastupiteľstva. Zloženie rady a komisií bude dostupné na tejto adrese.

Bol prijatý aj dokument, ktorý s úmyslom zvýšenia transparentnosti zjednocuje zásady odmeňovania volených predstaviteľov orgánov župy a jej zastupiteľstva. Tieto boli doposiaľ upravené viacerými samostatnými uzneseniami. Zaviedla sa penalizácia za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutiach zastupiteľstva, rady a komisií.

Poslanci zobrali na vedomie aj informáciu o operačnom pláne zimnej údržby ciest, či vykonaných zmenách aktuálneho rozpočtu. Ako skonštatoval župan Viskupič, „v aktuálnom kontexte energetickej krízy sme sa rozhodli znížiť spotrebu energií v našich organizáciách. Vyčlenili sme 2,8 milióna eur na regulácie kúrenia či zefektívnenia osvetlenia v stredných školách, zariadeniach sociálnych služieb a kultúrnych inštitúciách. To bude mať pozitívny vplyv na naše financie, ako aj životné prostredie.“

Zvýšené boli aj kapitálové výdavky na dofinancovanie výstavby telocvične na Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede. Financuje sa z nich aj zabezpečenie prípravy projektových dokumentácí na vybudovanie piatich nových tried Spojenej školy Rakovice, modernizáciu dielní a zateplenie Strednej priemyselnej školy technickej v Trnave alebo revitalizáciu parku pri Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici.

Krajské zastupiteľstvo bolo informované aj o tom, že Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu odobrila rozšírenie zoznamu ôsmich nedostatočných obsadených a perspektívnych odborov o odbor biotechnológia a farmakológia, ktorý sa vyučuje na SOŠ chemickej v Hlohovci. Študenti vybraných odborov majú možnosť požiadať o mesačné štipendium vo výške 50 eur. Súčasťou balíka výhod je bezplatné cestovanie prímestskými autobusmi a ubytovanie v župných internátoch.

Zoznam poslaneckých klubov a ich členov:

Poslanecký klub Szövetség – Aliancia
Gergely Agócs
Lázsló Bacsó
Ladislav Balódi
József Berényi
László Biró
Iván Fenes
Krisztián Forró, podpredseda
Zoltán Hájos, predseda
Zoltán Horváth
Ervin Chomča
József Menyhárt
József Nagy
Csaba Orosz
Ladislav Polák

Nezávislí
Veronika Buc
Ivan Dobrovodský
Martin Džačovský
Marián Galbavý
Matej Lančarič, podpredseda
Miriam Madunická
Marek Neštický, predseda
Martin Tomčányi

Poslanecký klub koalície OĽaNO, SaS a KDH
Zuzana Bošnáková
Miloš Čobrda
Rastislav Mráz, predseda
Pavol Kalman
Branislav Kramár
Roman Sova
Marián Viskupič
Patrik Voltmann, podpredseda

Klub primátorov a odborníkov
Ivan Baranovič
Zdenko Čambal, predseda
Milan Domaracký, podpredseda
Štefan Krištofík
Oľga Luptáková

Klub Piešťany
Iveta Babičová
Remo Cicutto, predseda
Martin Cifra
Peter Jančovič
Juraj Valo

Text a foto: Tlačová správa – TTSK