Piešťanskí plavci úspešní vo finále Slovenského pohára v diaľkovom plávaní

Na kúpalisku Vadaš v Štúrove sa v sobotu 21. septembra 2019 konalo Finále Slovenského pohára v diaľkovom plávaní, ktoré bolo siedmym podujatím konaným počas sezóny diaľkového plávania v tomto roku.

Zúčastnili sa ho plavci z 13 slovenských klubov v celkovom počte 59 pretekárov. Športový plavecký klub Kúpele Piešťany reprezentovalo týchto 13 pretekárov. Šprlák – Zmora Marko, Mosná Michaela, Švec Oliver, Tapušík Patrik, Stanček Mário, Ertlová Natália, Lopatková Katarína, Jánsky Jakub, Rössler Viktoria, Lányi Filip, Šprláková – Zmorová Olívia Ana, Škodný Michal a Ilončiak Gabriel.

Všetci podali bojovné výkony a spolu si domov odniesli sedem medailových umiestnení, čím sa zaradili na druhé miesto spomedzi klubov v siedmom kole pohára.

Najúspešnejší boli Šprláková-Zmorová a Lányi, ktorí zaplávali najrýchlejšie časy podujatia na 5 km medzi ženami resp. mužmi a s prehľadom vyhrali svoje kategórie.

Na strieborných pozíciách sa vo svojich kategóriách umiestnili Švec, Šprlák–Zmora a Škodný. Na bronzové stupienky sa postavili Tapušík a Ilončiak.

Celkovo sa do súperenia v Slovenskom pohári diaľkového plávania počas roka zapojilo 117 chlapcov a 89 dievčat. Dve podujatia sa konali v bazénoch a päť na otvorenej vode. Niektorí naši pretekári plávali 3 km (10-11 roční) , alebo 5 km (12 roční a starší) na pretekoch prvý raz, no napriek tomu sa so svojimi výkonmi smelo popasovali, za čo im patrí športové uznanie.

Prajeme im do budúcnosti veľa športových úspechov. Veríme, že skúsenosti z diaľkového plávania sa priaznivo odzrkadlia na ich výkonoch v zimnej sezóne bazénového plávania.

Text: Radoslav Suchánek Foto: Darina Moravcová (zľava Škodný, Lányi , Ilončiak vpredu zľava Chromiaková, Šprláková-Zmorová, Švec, Tapušík)