Piešťanskí gymnazisti úspešní v regionálnom kole súťaže Rozhoduj o Európe

Po sérii tohtoročných úspechov piešťanských gymnazistov v olympiádach a vedomostných súťažiach si môžu študenti a škola pripísať ďalšie skvelé umiestnenie, tentoraz v súťaži Rozhoduj o Európe a staň sa aktérom európskych politík, ktorú vyhlásila Rada EÚ a ktorá sa konala 21. októbra v sídle Trnavského samosprávneho kraja.

Program celodenného podujatia bol veľmi pestrý. Po úvodných slovách organizátorov sa všetci účastníci súťaže rozdelili na dve skupiny: prvá zastupovala rozhodnutia Europarlamentu, druhá Rady Európskej únie. Po úvodnom spoločnom rokovaní nasledovala modelová simulácia procesov rozhodovania v inštitúciách Európskej únie.

Študenti viacerých stredných škôl trnavského kraja diskutovali na vybrané environmentálne, energetické, ekonomické a legislatívne témy. Tak napríklad obidve skupiny rokovali o návrhu nariadenia, ktoré sa týkalo regenerácie a recyklácie vody, keďže mnohé členské krajiny EÚ trpia jej akútnym nedostatkom.

Ako aktéri európskych politík sme mali po negociačných aktivitách za úlohu doplniť pozmeňovacie návrhy a následne ich v mene inštitúcií v procese tvorby európskeho práva aj v pléne obhájiť a odsúhlasiť. Bola to úžasná skúsenosť, ktorá nás obohatila v mnohých smeroch.

Zistili sme ako fungujú rokovania a rozhodovacie procesy na pôdach významných európskych inštitúcií. Po intenzívnych rokovaniach nasledovali diskusie s regionálnymi politikmi a osobnosťami verejného života na rôzne témy ako je šport či komunálna politika.

Tím študentov Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch tvorili Daniel Valko, Ema Višňovská, Jakub Chamraz, Simona Kadlecová, Roman Turzák, Monika Kleinová, Daniel Pavelka a Lucia Strečanská, pričom v celkovom hodnotení prínosu v negociáciách a rozhodovacích procesoch súťaže obsadila 2. miesto Katarína Černoková a 1. miesto Andrej Beňačka, čo im otvorilo príležitosť reprezentovať naše mesto a gymnázium v celoštátnom kole.

Aktívnemu tímu gymnazistov blahoželáme k získaniu cenných skúseností a víťazom súťaže želáme ďalšie skvelé úspechy.

Text: Ema Višňovská, 4.B