Piešťanské letisko má takmer 100 rokov, zmapovali jeho históriu

Najprv fungovalo ako vojenské, po pár rokoch však začalo odbavovať aj civilné lety. Letisko Piešťany bolo zároveň dôležitým strategickým bodom. Jeho pestrú históriu zmapoval Marián Koricina.

V priestoroch odletovej haly sa v utorok 16. novembra uskutočnilo predstavenie knihy s názvom Civilné letisko Piešťany. Publikáciu s bohatým obrazovým materiálom vydalo Balneologické múzeum I. Wintera s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je majoritným akcionárom letiskovej spoločnosti.

„Dejiny letiska, ktoré publikácia mapuje, sú zaujímavé aj v kontexte udalostí spred pár rokov, keď mu hrozil zánik. Dnes stojíme na zachránenom letisku, ktoré sa stáva známym vďaka charterovým letom. V najbližšom období sa napriek pandémii budeme snažiť prilákať zahraničných turistov a prispieť tak k rozvoju cestovného ruchu v Trnavskom kraji. Veľmi si želám, aby sa kniha pána Koricinu dostala aj do rúk potenciálnych partnerov, ktorých môže príbeh nášho regionálneho letiska zaujať,“ skonštatoval trnavský župan Jozef Viskupič.

Autor knihy popisuje históriu letiska od jeho vzniku v roku 1926, kedy fungovalo ako vojenské. Civilná letecká preprava sa v Piešťanoch etablovala postupne od roku 1933. Ako dôležitý vojenský strategický bod bolo letisko v auguste 1968 obsadené vojskami Varšavskej zmluvy. Marián Koricina v knihe zachytil aj nedávno hroziacu likvidáciu letiskovej spoločnosti.

„K letisku mám výnimočný vzťah. Dýcha históriou a ja tú históriu dýcham dlhé roky s ním. Preto som sa rozhodol dať na papier príbeh nášho letiska, ktoré má aj v súčasnosti čo ponúknuť. Veľmi pekne chcem poďakovať Trnavskému samosprávnemu kraju, že podporil vydanie tejto publikácie. Bude ju možné kúpiť alebo objednať v Balneologickom múzeu Imricha Wintera,“ povedal Marián Koricina.

Na tvorbe knihy sa podieľal aj historik Balneologického múzea Imricha Wntera Andrej Bolerázsky, ktorý v súčinnosti s autorom vykonal korektúry a doplnil aj obrazový materiál.

Text: Martn Palkovič Zdroj: Tlačová správa TTSK