02.09.2015 # 10:08 # 10:08

Piešťanské informačné centrum prezentuje unikátne fotky z I. svetovej vojny

Inzercia

Traja českí fotografi zaznamenali život vojakov rakúsko-uhorskej armády. Ich diela si môžete pozrieť od 2. do 28. septembra v Piešťanskom informačnom centre.

Kolekcia negatívov a fotografii sa síce objavila až teraz, takmer 100 rokov po vojne, ale práve preto je ich výpovedná hodnota pre súčasníkov omnoho cennejšia, než keby sa našli v skorších dobách. Len vďaka niekoľkým šťastným okolnostiam sa kurátor výstavy Jaroslav Kučera dostal ku stovkám negatívov Gustava Broža, Jana Myšičky a Jendy Rajmana.

Gustav Brož

Jeho meno bolo identifikované pri niekoľkých fotografiách a podrobných zápiskov, ktoré si viedol o všetkých fotografovaných udalostiach. Brož sa dostal na taliansky front a potom bol presunutý na východný, ruský front, odkiaľ je väčšina jeho vynikajúcich obrázkov. Neskôr v polovici roku 1916 dezertoval do Ruska. Snímky V našej kuchyni, Skok sanitného psa, Poľná udiareň, a mnoho ďalších fotografií už teraz patrí k pokladom českej i svetovej fotografie.

Jan Myšička

Neuveriteľný súbor stoviek negatívov a kópii Jana Myšičky, starostlivo usporiadaných a popísaných, uchovával cez tridsať rokov na povale učiteľ Josef Bohuňovský, ktorý ich dostal od jedinej Myšičkovej dcéry, pani Mohelskej. J. Myšička pôsobil v maďarskom Egere a taktiež na talianskom fronte, kde bol dvakrát ranený.

Jenda Rajman

V prípade Jendy Rajmana ide o unikátnu kolekciu fotografií, negatívy sa nedochovali. Rajman celú vojnu pôsobil vo vojenskej nemocnici v Podmelci, v dnešnom Slovinsku, a fotografoval tam každodenný život. Hrôzy vojny videl zblízka, keď z prvej línie privážali zmrzačených vojakov. Na jednom obrázku je na nohe vojaka popis 50 000. ranený.. Ide o úplne unikátny snímok, napr. Operácia hlavy v poľných podmienkach, fotografie kolónie sanitiek alebo pohľad na ranených vojakov do nemocnice, ktorý bol vytvorený v zabranej stolárskej dielni.

Zdroj: Piešťanské informačné centrum

X