Piešťanské čajočky sa zapojili do FIBA projektu Her World, Her Rules

„Her World, Her Rules“ alebo „Jej Svet, Jej Pravidlá“ je unikátny projekt vedený medzinárodnou federáciou FIBA Europe, ktorého cieľom je propagácia a  zvýšenie povedomia o ženskom a dievčenskom basketbale naprieč Európou prostredníctvom rôznych aktivít organizovaných v spolupráci s národnými federáciami.

Hlavným motívom participácie Piešťanských čajočiek do tohto projektu je propagáciu minibasketbalu a basketbalu za bránami tradičných školských telocviční v outdoorových športových areáloch v rámci Piešťan v spolupráci so regionálnymi športovými združeniami ( Asociácia športových klubov Piešťany, Happy move, HS Centrum) v rámci športových a komunitných podujatí ako napr. „Vyber si svoj šport“. Pri zapojení do spolupráce so Slovenskou basketbalovou asociáciou sme si stanovili základné projektové ciele, ktoré sa postupne našimi aktivitami v rámci Piešťanského regiónu snažíme napĺňať:

1. zvýšiť počet hráčok v členskej základni najmladších kategórií prípraviek a minibasketbalu

2. spopularizovať basketbal medzi novými (neregistrovanými) deťmi a ich rodičmi, ostatnými

športovými inštitúciami a širšou verejnosťou v Piešťanoch a okolí.

„Aj keď športu, naviac tomu kolektívnemu aktuálna pandemická situácia príliš nepriala, v rámci septembra i októbra sa nám podarilo zorganizovať s trénerkou Máriou Felixovou viaceré náborové aktivity, ukážkové prípravné basket hry pre návštevníkov športových areálov, otvorené tréningové jednotky pre začiatočníčky, smerované k naplneniu vyššie uvedených cieľov v rámci projektu Her world, her rules. Veríme, že keď pandémia ustúpi opäť budeme môcť vrátiť k popularizácii ženského basketbalu v očiach širokej verejnosti v regióne Piešťan a propagačných aktivitám zameraným pre potenciálne najmenšie basketbalové nádeje,“ priblížil nám aktuálny stav realizácie projektu Miloš Drgoň – tréner a predseda Basketbalového Klubu Mládeže Piešťany.

Text a foto: Tlačová správa – Piešťanské čajočky