Piešťanská knižnica získala titul Knižnica roka 2018

Ministerstvo kultúry ocenilo budovanie knižničného fondu, ale aj množstvo podujatí, ktoré Mestská knižnica mesta Piešťany organizuje.

Titul Knižnica roka udelil rezort kultúry prvý raz spolu s titulom Galéria roka. Ocenenia odovzdala ministerka kultúry Ľubica Laššáková zástupcom víťazných inštitúcií v piatok 28. júna.

Galériou roka 2018 sa stala Stredoslovenská galéria Banská Bystrica. Knižnicou roka v kategórii regionálne je Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a v kategórii mestské/obecné Mestská knižnica mesta Piešťany. Cenu si od ministerky prebrala riaditeľka Margita Galová.

Ministerstvo kultúry informovalo, že piešťanská knižnica získala titul „vďaka jej úspešnému budovaniu, získavaniu, odbornému spracovávaniu  a ochrane univerzálneho knižničného fondu a uspokojeniu kultúrnych, informačných, vzdelávacích a rehabilitačných potrieb používateľov všetkých vekových a sociálnych skupín.“

Porota zohľadnila aj skutočnosť, že knižnica v roku 2018 pripravila až 718 podujatí, spomedzi ktorých boli najväčšie Zázračný oriešok, Vitajte v našom svete, Poď z ulice do knižnice, Zaži knihu, Farebný svet okolo nás a ďalšie.

Titul Knižnica roka udeľuje ministerstvo kultúry verejnej knižnici za výnimočné výsledky v zabezpečení knižnično-informačných služieb a za posilnenie miestneho a regionálneho významu knižnice pre regionálny rozvoj a komunitné podujatia.

Cieľom súťaže je  každoročne oceniť jednu regionálnu a jednu obecnú, resp. mestskú knižnicu, ktoré poskytujú trvalo kvalitné knižnično-informačné služby, zvyšovanie profesionality výkonov a vytváranie tvorivého konkurenčného prostredia v knižniciach.

Text: Martin Palkovič Zdroj: Ministerstvo kultúry SR Foto: Facebook/LassakovaLubica