Piešťancov je medziročne opäť menej, počet obyvateľov klesol k 28 000

Počet obyvateľov kúpeľného mesta počas uplynulého roka opäť klesol. K 1. januáru 2019 bolo Piešťancov už iba 28 005, čo je o 176 menej ako pred rokom.

Medziročný pokles počtu obyvateľov je približne rovnaký ako rok predtým. Za rok 2017 prišli Piešťany podľa štatistík o 184 ľudí. Ešte pred siedmimi rokmi, teda 1. januára 2012, bolo Piešťancov 29 067. Za toto obdobie má teda kúpeľné mesto o takmer tisíc obyvateľov menej.

Vyplýva to zo štatistík, ktoré portálu zpiešťan.sk poskytol mestský úrad.

Z Piešťan sa aj v uplynulom roku odsťahovalo viac ľudí (515), ako sem prišlo bývať (418). Nepriaznivý je aj pomer zomrelých (324) a narodených (245).

V aktívnom veku je 15 548 obyvateľov Piešťan, dôchodcov je 8 149 a viac než 70 rokov má 4 157 Piešťancov. Táto veková skupina narástla za posledné štyri roky o 467 osôb.

Najľudnatejšou časťou zostáva sídlisko Adam Trajan (5 040 obyvateľov), najmenej je Kocuričanov (277).

V Piešťanoch žije 14 888 žien, čo je o 1 771 viac ako mužov.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: MsÚ