Piešťanci môžu podporiť zbierku školských pomôcok pre rodiny v núdzi

Rodičia v týchto dňoch kupujú školské pomôcky pre svoje deti. V mnohých rodinách však chýbajú peniaze a na konci leta majú obavu, ako a či vôbec zvládnu vychystať deti do školy. Aj ľudia v Piešťanoch a okolí môžu prispieť do zbierky, ktorú organizuje Trnavská arcidiecézna charita.

Zošity, písacie, rysovacie a výtvarné pomôcky, ale aj elektroniku zbiera v týchto dňoch Charita pre tých, ktorí si ich kúpu nemôžu dovoliť. Ide najmä o viacdetné a neúplné rodiny, či rodiny s chorým dieťaťom. Školské pomôcky z Charity však pomáhajú aj v detských domovoch a azylových domoch.

Po minulé roky dokázala vďaka zbierke Trnavská arcidiecézna charita pomôcť stovkám rodín v nepriaznivej životnej situácii od Nového Mesta nad Váhom až po Komárno. „Ľudia už našu zbierku poznajú a zapájajú sa do nej, za čo sme im vďační. Nosia nám aktovky plné školských pomôcok a zbierku podporujú aj firmy so svojimi zamestnancami,“ hovorí Darina Kukuľová-Kvetanová, PR manažérka Trnavskej arcidiecéznej charity.

Podľa nej Charita každoročne vylepšuje sieť zberných miest, aby bola Zbierka školských pomôcok verejnosti čo najviac dostupná. „Momentálne máme zberné miesta v siedmych okresoch, ľudia tak pomôcky môžu prinášať do miest, ale aj do obcí, kde nám pomáhajú dobrovoľníci.“

Novinkou 12. ročníka Zbierky školských pomôcok je sociálne štipendium. Charita ho zostaví z finančnej časti zbierky a prerozdelí medzi rodiny, s ktorými dlhodobo pracuje. Dieťa tak dostane napríklad príspevok na cestovné do školy, či na doučovanie, vďaka ktorému si vylepší prospech. Rodičia mu tiež budú môcť zaplatiť krúžky, vďaka ktorým rozvinie svoj športový, jazykový či umelecký talent.

„Mnohé deti, s ktorými pracujú sociálni pracovníci Charity, neboli nikdy na školskom výlete, v škole prírode alebo nemajú peniaze na stužkovú slávnosť. I keď majú talent, rodiča im nemajú za čo kúpiť hudobný nástroj alebo športovú výbavu,“ dodáva Darina Kukuľová – Kvetanová s tým, že Charite sú ich príbehy dôverne známe a vďaka sociálnemu štipendiu dokáže odmeniť ich snahu a motiváciu dosahovať v škole čo najlepšie výsledky.

Školské pomôcky môžu ľudia priniesť na niektoré zo zberných miest. Sociálne štipendium môžu podporiť na účte SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211, alebo online na https://charita.darujme.sk/socialne-stipendium/

Všetky informácie o zbierke sú na internetovej stránke www.charitapomaha.sk

Zberné miesta v Piešťanoch a okolí

Piešťany, Centrum pomoci človeku, Andreja Hlinku 41, Simona Petrušová, 0910 788 031
Veľké Kostoľany, farský úrad, Igor Gajdoš, 0905360378

Leopoldov, Kostol sv. Ignáca z Loyoly, Zuzana Svetlíková, 0902 337 624
Hlohovec, OZ Samária – sklad na železničnej stanici, Helena Dzurechová, 0911132828

Zdroj: Tlačová správa – Trnavská arcidiecézna charita