Petíciu za cyklocestu do Vrbového môžete podpísať aj na internete

Nahradiť železnicu chodníkom pre cyklistov si želajú stovky obyvateľov piešťanského regiónu. Podpisy sa hromadia na petičných hárkoch, ktoré záujemcovia nájdu na mestských a obecných úradoch dotknutých samospráv, aj na internete.

Petíciu spustil Inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj v sobotu 29. apríla pred spoločnou jazdou takmer dvoch stoviek cyklistov z Piešťan do Vrbového. Jej cieľom je podporiť snahu samospráv premeniť nepoužívaný násyp železničnej trate na cyklo-dopravnú komunikáciu.

„My, dolu podpísaní občania svojim podpisom žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, aby podporilo zmenu nevyužívanej železničnej trate medzi Piešťanmi a Vrbovým cez Trebatice a Krakovany na bezpečnú cyklo-dopravnú komunikáciu situovanú mimo zóny automobilovej dopravy a umožnilo jej vybudovanie tým, že čo najskôr zaistí prevod resp. prenájom pozemkov, na ktorých menovaná trasa leží, z vlastníctva štátu do vlastníctva dotknutých regionálnych samospráv,“ píše sa v úvode petície, ktorú môže podporiť aj na internete.

Zástupcovia Piešťan, Vrbového, Krakovian a Trebatíc podpísali zakladateľskú zmluvu a stanovy združenia Zelená cesta, ktorého cieľom je získať do vlastníctva alebo prenájmu železnicu a následne zabezpečiť výstavbu a prevádzku cyklotrasy.

Prvé rokovania s generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky sa mali uskutočniť tento týždeň, ale presunuli ich na druhú polovicu mája. O výsledku budeme informovať.

Text a foto: Martin Palkovič