Pešiu zónu z časti rozkopú, menia potrubie

Rozkopávky začali pri bývalom hoteli Lipa a pešiu zónu zasiahnu v celej dĺžke. Oprava plynovodu má trvať tri mesiace.

Dvanásť rokov pod dokončení rekonštrukcie pešej zóny musia obyvatelia a návštevníci Piešťan v centre opäť strpieť stavebné práce. Dnes dopoludnia začala pri bývalom hoteli Lipa oprava plynovodu, ktorá má byť hotová až v máji.

„Rekonštrukcia plynovodu v danej lokalite bude realizovaná vťahovaním potrubia do jestvujúceho potrubia, pričom dôjde k rozkopaniu pešej zóny v miestach prípojok a pretláčacích jám,“ informovala dnes radnica na svojej web stránke.

Niektoré domy na Winterovej ulici preto budú bez plynu približne mesiac. Podľa informácií z mestského úradu to bude od polovice marca do polovice apríla. V prípade potreby je nutné kontaktovať spoločnosť SPP distribúcia.

Plynovod budú opravovať v celej dĺžke Winterovej ulice, teda od bývalého hotela Lipa až po Nálepkovú ulicu.

Táto časť centra prešla kompletnou rekonštrukciou v rokoch 2005 a 2006. Podľa informácií z mestskej kroniky vtedy spoločnosť SPP nepožadovala aj rekonštrukciu plynovodu. Vymenená vtedy bola iba kanalizácia.

Text a foto: Martin Palkovič