Pamiatkári môžu dať „ranč“ odstrániť

Vzhľad fasád v centre mesta podlieha regulácii. Investor musí mať vyjadrenie pamiatkového úradu ešte pred realizáciou. V prípade nového oplotenia letnej terasy pri budove Bezovec si ho nepýtal.

Pamiatková zóna Piešťany bola vyhlásená Okresným úradom Trnava ešte v roku 1991. Na základe tejto vyhlášky a tiež Zásad pamiatkovej starostlivosti musia investori dodržiavať predpisy, ktoré sa týkajú aj riešenia fasád a verejných priestorov.

„Majiteľ alebo nájomca potreboval od krajského pamiatkového úradu vyjadrenie ešte pred realizáciou, a to k zámeru úpravy priestoru, keďže sa objekt nachádza v pamiatkovom území,  v Pamiatkovej zóne Piešťany. Doposiaľ tak neurobil , takže mu ani nebolo žiadne vyjadrenie vydané. Je možné mu udeliť v zmysle pamiatkového zákona pokutu,“ vysvetlila v písomnej odpovedi Gabriela Kvetanová, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Trnava.

Dodala, že pamiatkári môžu dať podnet na odstránenie nepovolenej veci na stavebný úrad alebo nechať nepovolenú vec prerobiť, aby korešpondovala s architektúrou mestského centra.

Nájomca letnej terasy nepovažuje aktuálne riešenie oplotenia za trvalé. Včera nechal drevený plot čiastočne prekryť zelenou plachtovinou a podľa zákona by mal až do vydania rozhodnutia stavebného úradu zastaviť práce.

„Kto nedrží fazónu, odlákava istú skupinu návštevníkov a svojím imidžom si sám stanovuje klientelu,“ hovorí o novom oplotení letnej terasy v centre Piešťan Lívia Gažová, organizátorka podujatí zameraných na osvetu v oblasti architektúry. „Mrzí ma, že vkus ľudí je tak podceňovaný. Prečo musíme mať rodeo, slovenské, srí-lanské alebo iné tematické podniky, čo z nich chceme spraviť, keď sú to – priznajme si – obyčajné krčmy? Prečo niečo nemôže byť jednoducho normálne, striedme? Bez pridanej hodnoty, o ktorú nikto neprosil.“

Problém vzhľadu fasád sa vynára aj v súvislosti so zateplovaním bytových domov. Kompetencie pamiatkárov končia na hranici pamiatkovej zóny a preto mestu chýba útvar hlavného architekta. Nadriadené orgány totiž často stanovisko oddelenia stavebných služieb mestského úradu neakceptujú a samospráva má často na vzhľad mesta iba malý dosah.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič