Pamätník padlým v 1. svetovej vojne zreštaurujú

Ministerstvo vnútra pridelilo mestu Piešťany finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 15-tisíc eur na výkon prác na vojnových hroboch. Peniaze budú využité na čiastočné pokrytie nákladov na opravu Pamätníka padlým vojakom v 1. svetovej vojne.

Súsošie stojace pred Kostolom sv. Štefana vytvoril v roku 1937 akademický sochár Valér Vavro. Ide o kompozíciu troch postáv v nadživotnej veľkosti. V pozadí stojí Kristus a po ním kľačí matka, ktorá drží v náručí svojho umierajúceho syna.

Okolo pomníka je ohrada z kamenných stĺpov, ktoré sú poprepájané kovovým zábradlím. Na realizáciu boli vybrané dva druhy kameňa, stĺpová ohrada a podstavec pod súsoším sú zhotovené z pieskovca, ktorý sa nachádza v okolí Ratnoviec.

Dnes už sa tento kameň neťaží, obsahuje veľa železa a preto má v sebe hrdzavé škvrny. Sochy sú vysekané z Hořického pieskovca, ktorý pochádza z Čiech.

Medzi pomníkom a zadnou ohradou sú vysadené tuje, ktoré vysoko prevyšujú a clonia značnej časti súsošia.

Rekonštrukčné práce preto budú  pozostávať z odstránenia vegetácie a jej náhrada za taký druh, ktorý nebude devastovať pamätný objekt. Ďalej majú byť očistené plastika a podstavec od povrchovej nečistoty uhlíka a od machu.

Najviac poškodené kamenné stĺpy by mali byť vymenené, tie, ktoré sa dajú zachrániť budú zreštaurované. Po očistení súsošia treba kameň napustiť spevňujúcou látkou, vytmeliť chýbajúce časti a spáry, objekt farebne zjednotiť.

Pristúpi sa aj k revitalizácii menného zoznamu padlých. Mesto žiadalo na tento projekt sumu 20-tisíc eur, ministerstvo poskytne na 15-tisíc. Radnica sa zaviazala spolufinancovaním vo výške 3 750 eur. Reštaurovanie by malo byť ukončené do konca tohto roka.

Zdroj: piestany.sk