Otvorenie základných a materských škôl v Piešťanoch ešte nie je isté

Niektoré základné školy už rodičov informovali, že prezenčné vyučovania sa začína v pondelok 8. februára. Mesto Piešťany, ktoré je ich zriaďovateľom, oznámilo, že školy sa otvoria, ak sa „pandemická situácia po víkendovom testovaní výrazne nezhorší“.

Trnavský samosprávny kraj informoval, že študenti končiacich ročníkov stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sa od pondelka 8. februára do lavíc nevrátia. Otvorenie škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti župa plánuje pripraviť k až k 15. februáru. Dôvodom je neistá epidemiologická situácia, na ktorú sa odvoláva aj piešťanská radnica.

V tejto súvislosti v piatok popoludní Mesto Piešťany stanovisko (prinášame ho v plnom znení) k otvoreniu materských a prvého stupňa základných škôl:

Riaditelia všetkých 5 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany sú pripravení na otvorenie škôl v prípade, že sa pandemická situácia po víkendovom testovaní výrazne nezhorší.

V prípade, že školy začnú od pondelka fungovať, v prevádzke budú aj školské jedálne a školské kluby detí.

Výchovnovzdelávací proces bude prebiehať za prísnych hygienických podmienok; jeden z rodičov bude povinný poskytnúť čestné vyhlásenie o negatívnom teste na COVID-19.

Podľa dnešného vyjadrenia ministra školstva (5.2.2021) v rádiu Vláda SR pripravuje aj uznesenie, ktoré vydá do 14.00 h a minister vydá aj rozhodnutie.

Minister školstva Branislav Gröhling upozornil, že regionálne úrady verejného zdravotníctva budú mať právo nechať školy zatvorené, ak si to vážna epidemiologická situácia v danom regióne bude vyžadovať. Rodičia budú mať v takom prípade právo na pandemickú OČR.

Školy otvárame na základe rozhodnutia ministra školstva, ako aj vyjadrenia regionálneho hygienika, ktorý sa na včerajšom večernom rokovaní Krízového štábu mesta Piešťany (štvrtok 4.2.2021 po 17.00 h) za účasti riaditeľov piešťanských škôl vyjadril: „Nevidím dôvod na neotvorenie škôl a súhlasím s rozhodnutím Pandemickej komisie SR“.

V piatok 5.2.2021 o 10.33 hod. (v čase, keď už bežia naplno prípravy na otvorenie škôl vrátane priprav na testovanie personálu škôl a zákonných zástupcov školákov) poslal nasledovné „Aktuálne zhodnotenie epidemiologickej situácie o výskyte ochorenia COVID-19 za okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec.“

Zhodnotenie situácie na okresnej úrovni:

Vzhľadom na 3. stupeň varovania, len mierny pokles 7-dňovej incidencie ako aj dokázanú prítomnosť vysokého percenta britskej mutácie v populácii  otvorenie škôl môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v okrese Piešťany.

Za rizikové z hľadiska ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 považujeme aj skutočnosť, že okres Piešťany susedí s dvoma okresmi, ktoré sú v najvyššom stupni varovania (4. stupeň – čierna fáza).  

Do týchto chvíľ (5.2.2021 – 13.25 h) nebolo ešte primátorom mesta Piešťany vystavené rozhodnutie o otvorení škôl, nakoľko ešte neexistuje Uznesenie vlády SR a Rozhodnutie ministra školstva SR o otváraní škôl.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk / Tlačová správa TTSK