Opravu cesty a Krajinského mosta prerušia do jari

Pod Červenou vežou prebiehajú posledné stavebné práce pred zimnou prestávkou. Oprava 700 metrov dlhého úseku cesty v obci Banka trvá od septembra. Povolenie okresného úradu na čiastočnú uzávierku bolo pôvodne vydané do 15. novembra.

Napriek nastupujúcej zime museli vodiči dnes okolo obeda počítať s miernym zdržaním kvôli modernizácii cesty a priľahlých častí medzi Krajinským mostom a križovatkou Topoľčianska – Bananská v obci Banka. Stavebné práce však pod Červenou vežou čoskoro skončia a budú pokračovať až v jarných mesiacoch.

„Firma, ktorá realizuje rekonštrukciu a modernizáciu cesty a spodnej časti Krajinského mosta, postupuje v súlade časovým harmonogramom projektu deklarovaným v platnej zmluve o dielo. Počas zimných mesiacov budú práce na projekte prerušené a opätovne spustené na jar 2020,“ uviedol riaditeľ Miroslav Knap, riaditeľ Odboru stratégií a projektov Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Jeho stanovisko dnes na sociálnej sieti Facebook zverejnila obec Banka.

Vodiči, ktorí po opravenom úseku jazdia pravidelne, upozorňujú na niektoré chyby. Vozovka je podľa nich zvlnená alebo trpí drobnými nerovnosťami, čo sa prejavuje chvením vozidla.

K tomu zástupca TTSK uviedol: „Úrad TTSK spoločne so stavebným dozorom pravidelne dohliada na priebeh a postup celej rekonštrukcie a modernizácie cesty, akékoľvek nedostatky budú riešené počas realizácie, respektíve v reklamačnom konaní a od zhotoviteľa preberie dielo výlučne v takej kvalite, ktorá je v súlade so zmluvnými podmienkami, s právoplatnou projektovou dokumentáciou a pod dohľadom autorského dozoru.“

Rekonštrukciu 700 metrov dlhého úseku cesty a spodnej časti Krajinského mosta v hodnote prevyšujúcej 2 mil. eur realizuje firma Swietelsky Slovakia. Župa sa na tejto investícii podieľa sumou 100-tisíc eur. Zbytok je financovaný z fondov Európskej únie.

Už na jeseň mala byť v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom znížená hladina Váhu. Teraz Miroslav Knap z TTSK hovorí, že oprava mosta začne až na jar: „K prácam pod vodnou hladinou, vzhľadom na klimatické podmienky po dohode so Slovenským vodohospodárskym podnikom š. p., firma pristúpi v jarných mesiacoch. Počas týchto prác je potrebná ich vzájomná súčinnosť ohľadne spúšťania vodnej hladiny, aby práce bolo možné realizovať.“

Na Krajinskom moste je potrebné prúdom vody očistiť uvoľnené časti betónovej konštrukcie a následne ju sanovať. Potom spodná časť dostane zjednocujúci náter, vzhľad mosta to však zmení len minimálne, pôjde o farbu cementu.

V dohľadnej dobe by mala prebehnúť aj rekonštrukcia cesty na Havran. Podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča ide o prioritu župy v piešťanskom okrese. Kraj chce na to získať finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Stavebné povolenie je už vydané.

Text a foto: Martin Palkovič