Opravia Poštovú ulicu aj časť Priemyselnej

Stavebné práce, ktoré v centre mesta obmedzia dopravu, začnú v piatok 24. novembra. Trvať môžu 20 dní.

Poštová ulica je v Pasporte miestnych komunikácií mesta Piešťany ohodnotená ako cesta v havarijnom stave. „Šoféri, ale aj cyklisti a chodci si nemôžu nevšimnúť hrbole, výtlky, trhliny, či preliačiny, ktorými je táto komunikácia, doslova, posiata,“ uvádza na web stránke mesta Piešťany hovorkyňa Eva Bereczová.

Zhotoviteľom opravy Poštovej ulici je spoločnosť Cesty Nitra, a. s. Mesto stavebné práce hradí z vlastného rozpočtu. Začať majú 24. novembra. Zhotoviteľ má na to podľa zmluvy 20 kalendárnych dní.

„Oprava si z mestskej kasy vyžiada sumu 46 562,54 eura s DPH a v rámci nej budú odfrézované povrchové vrstvy asfaltu, vyspravené poškodené časti komunikácie a výšková úprava vpustí a položený nový asfaltovo-betónový povrch,“ dodala hovorkyňa.

V rovnakom období budú Cesty Nitra opravovať aj časť Priemyselnej ulice, kde odfrézujú, vyspravia a položia nový asfalt v sume 29 330 eur vrátane DPH.

Zdroj: piestany.sk