Oprava lávky bude drahšia a potrvá dlhšie

Podľa zverejneného dodatku k zmluve môže rekonštrukcia lávky pri Krajinskom moste trvať do konca marca budúceho roka. Kvôli prácam naviac sa celková cena, ktorú radnica firme Lumiza zaplatí, zvýšila na 656 497 eur s DPH. Oproti pôvodnej cene z augusta tohto roka je to nárast o vyše 48-tisíc eur.

Začiatkom decembra prebiehalo osádzanie pochôdznych panelov a ťahokovu na vnútorných stranách lávky pre peších a cyklistov pri Krajinskom moste. Z vonkajšej strany je týmto materiálom prekryté potrubie vedúce popri lávke.

Podľa fotografií, ktoré zverejnila radnica aj firma Lumiza, to vyzerá, že kratšia časť by mohla začať čoskoro slúžiť verejnosti. Lávka je na základe odborného posudku uzatvorená od konca novembra 2019.

„Dúfajme, že do konca tohto roku už bude kratšia časť lávky verejnosti sprístupnená,“ píše piešťanská radnica na sociálnej sieti Facebook. Pôvodne avizovaný termín otvorenia kratšej časti lávky bol prelom septembra a októbra.

„Dôvod nedodržania želaného otvorenia časti lávky v septembri bola súhra viacerých faktorov a zistených nezrovnalostí. Súčasne statici prehodnotili aktuálny stav konštrukcií a rieši sa splnenie daných požiadaviek,“ informoval Ladislav Molčan zo spoločnosti Lumiza.

Všetky práce mali byť podľa pôvodnej zmluvy hotové koncom januára 2021. V piatok 4. decembra však radnica zverejnila druhý dodatok k zmluve, v ktorom sa obe strany dohodli na zmene ceny diela aj termínu ukončenia. Po novom má byť rekonštrukcia hotová 31. marca 2021.

Na základe druhého dodatku k zmluve sa cena zvýšila o 33 798 eur s DPH. Dôvodom sú práce naviac – oprava potrubí, montáž, demontáž a nájom priestorového lešenia.

Cena sa zvyšovala už aj začiatkom novembra. Podľa prvého dodatku mala radnica zaplatiť 622 698 eur s DPH, namiesto pôvodne plánovaných 608 000 eur s DPH. V tomto prípade bola do prác naviac zahrnutá dodávka a montáž opláštenia z ťahokovu (severná strana lávky), výplň pochôdznych oceľových panelov (liaty asfalt s plným presypom), výmena káblovej trasy verejného osvetlenia a oprava oplechovania kanalizačného potrubia.

Celkové náklady na opravu lávky pri Krajinskom moste tak od augusta stúpli o takmer 48 500 eur. Mesto však rekonštrukciu nefinancuje iba z vlastného rozpočtu. Prispieť majú aj Trnavský samosprávny kraj (200-tisíc eur), Trnavská vodárenská spoločnosť (200-tisíc eur), Slovak Telekom (50-tisíc eur) a Slovenský plynárenský priemysel (50-tisíc eur).

Osadením pochôdznych panelov, ktoré dnes pracovníci realizátora opravy lávky na konštrukciu pokladajú, sme opäť bližšie…

Posted by Mesto Piešťany on Tuesday, December 1, 2020

Text a foto: Martin Palkovič