Olej nepatrí do kontajnerov

Zberné stredisko prijíma nebezpečný odpad od občanov Piešťan zdarma. Použitý olej ku kontajnerom na komunálny odpad nepatrí.

Služby mesta Piešťany museli minulý týždeň čistiť stanovisko kontajnerov na Žilinskej ceste neďaleko obchodného domu Billa. Rozliaty olej na mestskom pozemku nahlásili radnici zamestnanci zberovej spoločnosti Marius Pedersen.

Na vyčistenie stanoviska bolo nutné použiť sorpčnú látku. „Nasledovalo zisťovanie možného priesaku do podložia stanovišťa na odpadové nádoby, na základe ktorého bolo potrebné zabezpečiť práce na odstránenie znečistenej zámkovej dlažby a taktiež lôžka stanovišťa,“ informovala hovorkyňa mestského úradu Eva Bereczová. Našťastie priesak bol plytký a nebolo potrebné odobrať zeminu pod lôžkom.

„Týmto apelujeme na obyvateľov mesta Piešťany, aby s odpadom nakladali v zmysle platných právnych predpisov a zdržiavali sa akýchkoľvek činností, ktoré by mohli viesť k nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo k jeho priamemu ohrozeniu. Podobné konanie má za následok taktiež aj plytvanie finančných prostriedkov mesta, ktoré by mohli byť využité na iný účel,“ dodala hovorkyňa.

Mesto Piešťany má pre svojich obyvateľov vytvorené podmienky na zber a triedenie odpadu, či už prostredníctvom nádob na odpad alebo prostredníctvom prevádzky Zberného strediska, ktorá je k dispozícii v pracovné dni aj v sobotu.

Zdroj: piestany.sk