Odhalili bustu zakladateľa Balneologického múzea

Imrich Winter bol opakom svojho staršieho brata Ľudovíta. Ak by ho otec nepovolal do Piešťan, možno by sa venoval hudbe alebo inému druhu umenia. Namiesto toho pomohol presláviť Piešťany po celej Európe.

Mladšiemu z bratov Winterovcov, ktorí na konci 19. storočia prevzali vedenie piešťanských kúpeľov, dnes odhalili bustu a oficiálne po ňom pomenovali Balneologické múzeum. Práve o jeho vznik sa Imrich Winter zaslúžil.

Jeho nápadom bolo založenie prvého golfového ihriska na Slovensku, ale i jazdeckého, šachového a šermiarskeho klubu. Prispel aj k výstavbe kúpaliska Eva.

Imrich Winter ovládal sedem jazykov a v piešťanských kúpeľoch sa venoval marketingu. Veľa cestoval, v európskych metropolách otvoril kancelárie, prostredníctvom ktorých propagoval unikátne liečivé účinky piešťanského bahna.

„Som rada, že sa môjmu dedovi dostalo 74 rokov po smrti takejto pocty. Aj tá busta, ktorú sme odhalili, je naozaj nádherná. Autor jeho podobu dobre vycítil,“ povedala po dnešnej slávnosti v Balneologickom múzeu Imricha Wintera jeho vnučka Kristína Stankovská. Do roku 1989 sa podľa jej slov nemohlo o rodine Winterovcoch hovoriť. „Moji súčasníci ani nevedeli, kto to je. Mysleli si, že kúpele postavili komunisti.“

Z rozprávania svojej starej mamy Kristína Stankovská vie, že Imrich Winter bol skôr emocionálne založený. „S bratom Ľudovítom sa dopĺňali, pretože Ľudovít bol prísny a spravodlivý, Imrich inklinoval k umeniu a kultúre.“

Práve šťastná kombinácia týchto dvoch charakterov pomohla k medzivojnovej prosperite Piešťan.

Autorom busty Imricha Wintera, ktorá je umiestnená v Balneologickom múzeu, je Martin Pala. Jej vytvorenie financoval Trnavský samosprávny kraj, ktorého predseda Tibor Mikuš ju dnes spolu s Kristínou Stankovskou a Martinom Palom odhalili. Nasledoval krst knihy Winterovci a Piešťany, ktorá mapuje vzťah tejto rodiny k nášmu mestu.

Text a foto: Martin Palkovič