Ocenili piešťanské osobnosti, poďakovali učiteľom a vyhlásili najlepších športovcov

Ľuďom, ktorí v roku 2021 prispeli k šíreniu dobrého mena mesta Piešťany, odovzdal ocenenia primátor Peter Jančovič v piatok 27. mája v kultúrno-spoločenskom centre Fontána. Odovzdávanie cien primátora bolo spojené s vyhlásením výsledku ankety najúspešnejší športovec roka. Predstavitelia samosprávy poďakovali i učiteľom, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese.

Kultúrna osobnosť roka:

ZITA BRUNCKOVÁ  – za dlhoročnú organizáciu piešťanského Anna bálu. Je tiež zakladateľkou folklórneho speváckeho súboru Povoja.

PAVOL JURÁK – za propagáciu Piešťan v Trnavskom rádiu. Pavol Jurák sa dlhé roky venuje rádiovej problematike. Vybudoval úspešné, krajské Trnavské rádio, ktoré už vysiela aj v Piešťanoch a robí mestu dobrú reklamu.

Kultúrny počin roka:

JÁN HORŇÁK in memoriam – za zorganizovanie 28. ročníka podujatia Piešťanské Zlaté stuhy –  Concours d´ Élégance. Ján Horňák napriek neistote doby i so zdravotnými problémami zorganizoval so svojimi spolupracovníkmi veľkolepý 28. ročník Zlatých stúh – Concours d´ Élégance s medzinárodnou účasťou.

Cena primátora za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej:

MUDr. BEATRIX ČERNOHORSKÁ  – dlhoročná nefrologička, primárka FMC DS v Piešťanoch, výnimočná lekárka, ktorá pomáha pacientom s ochorením obličiek. So svojou srdečnou povahou má schopnosť vychádzať z potrieb pacientov, pochopiť ich problémy a zabezpečiť im pocit istoty.

Cena primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia:

CLEAN PIEŠŤANY – ZA ČISTEJŠIE PIEŠŤANY – skupina nadšencov, ktorí sa vo voľnom čase nezištne starajú o poriadok v meste. Okrem čistenia odpadkov, robia aj edukatívnu činnosť – na sociálnej sieti názorne prezentujú spôsob separovania odpadu a likvidácie plastov. Aktivisti z tohto zoskupenia spolu s mestom Piešťany organizovali aj podujatie ku Dňu Zeme – Spravme gesto, upracme si mesto.

ŠTEFAN ŠIŠKA  – šikovný ornitológ sa Sĺňave a vtáctvu venuje od detstva. Spolu s Erichom Kubicom sa starajú o manažment Výsadby, ale i Vtáčí ostrov. Pravidelné strihanie hlavových vŕb, zimné kŕmenie vtáctva a krúžkovanie. Samozrejmosťou je aj vešanie vtáčích búdok, ale aj prednášky, ktoré spolu organizujú.

DUŠAN KNAP in memoriam – smutná správa o úmrtí Dušana Knapa nás všetkých zasiahla. Odišiel aktívny človek, ktorý mal ešte veľké plány. Venoval sa príprave projektu Environmentálneho Centra v Piešťanoch, ochrane vtáctvu a spolupodieľal sa na umiestňovaní vtáčích búdok v mestskom parku, angažoval sa aj proti spracovaniu rádioaktívneho odpadu v Jaslovských Bohuniciach.

 

Najúspešnejší športovci mesta Piešťany – dorastenci:

1. miesto – VIKTOR SAMUEL PODHRADSKÝ

Ďalej podľa abecedy – MATEJ DANAŠ – dvojkajak, SOŇA DEPEŠOVÁ – tenis, ELIŠKA DRAHOVSKÁ – atletika, FILIP LÁNYI – plávanie, NINA MAJERČÍKOVÁ – motošport, DANIEL RYBANSKÝ – kajak, PETER STREČANSKÝ – skif, OLÍVIA ANA ŠPRLÁKOVÁ – ZMOROVÁ – plávanie, MICHAL ZRUTTA – kajak.

Najúspešnejší športovci mesta Piešťany – dospelí:

1. miesto – PETER  KIZEK – kanoe

Ďalej podľa abecedy – LÝDIA DRAHOVSKÁ – triatlon, KATARÍNA GREŽĎOVÁ – vodné pólo, VERONIKA KOLNÍKOVÁ – plávanie, LUKÁŠ LACKO –  tenis, MILAN LACKOVIČ – veslársky trenažér, SÁRA NIEPELOVÁ – plávanie, ZUZANA ORAVCOVÁ – vodné lyžovanie, ZUZANA VRÁBLOVÁ– wakeskate, NICOLAS WOLF – vodné lyžovanie.

 

Najúspešnejší športový kolektív:

1. miesto – PIEŠŤANSKÉ ČAJKY
2. miesto – KOLEKTÍV PLAVCOV ŠPORTOVÉHO PLAVECKÉHO KLUBU KÚPELE PIEŠŤANY
3. miesto – ŠTAFETOVÉ DRUŽSTVO TJ DRUŽBA PIEŠŤANY

Zaslúžilí pracovník v oblasti športu:

MILOŠ DRGOŇ – basketbalový tréner

Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda: 

Mgr. Silvia Daňková (ZŠ Brezová),  Mgr. Oľga Hašanová  (ZŠ Holubyho), Alena Hlavová (MŠ 8.mája), Mgr. Rudolf Kollár (ZŠ Mojmírova), Mgr. Oľga Kovaliková  (ZŠ Mojmírova), Mgr. Larisa Krivoščeková (ZUŠ), Anna Levčíková (ZŠ Brezová), Mgr. Lýdia Madlová  (ZŠ Mojmírova),  PaedDr. Anna Martinková (ZŠ Vajanského), Lívia Mičíková (MŠ Scherera), Marcela Palkovičová (MŠ Valová), Mgr. Renáta Polonská (ZUŠ), Mgr. Katarína Pročková (ZŠ Holubyho), Gabriela Schieberová (MŠ Staničná), Mgr. Emília Siebertová (ZŠ Holubyho), RNDr. Katarína Šišanová (ZŠ Scherera), Miriam Šupenová DiS.art. (ZUŠ), PaedDr. Gizela TALAČOVÁ  in memoriam (ZŠ Scherera), Mgr. Bibiana Zaťková (Cirkevná spojená škola).

Zdroj: piestany.sk

Foto: Martin Palkovič