Ocenili dlho trvajúce manželstvá

V rámci Národného týždňa manželstva, ktorý sa uskutočnil 13. – 19. februára 2023, bola možnosť nominovať manželské páry, ktoré spolu žijú už niekoľko desaťročí. Nominácie Centrum pomoci pre rodinu zbieral od obyvateľov z Piešťan. Témou Národného týždňa manželstva je odkaz.

Oceňovanie sa uskutočnilo 14. februára 2023 v priestoroch mestskej knižnice v Piešťanoch za prítomnosti primátora mesta Piešťany Petra Jančoviča a a organizátorov Centra pomoci pre rodinu. V rámci oceňovania boli prezentované video svedectvá s ocenenými manželmi. Ich odkaz si môžete pozrieť aj na YouTube kanáli Centra pomoci pre rodinu.

„Môžem povedať, že ja takéto odkazy odhaľujem už tretí rok v Piešťanoch vďaka tomuto už tradičnému podujatiu. Oceňovanie najstarších manželských párov je aktom kedy si pripomíname dlhoročné manželstvá, ktoré i napriek svojim životným ťažkostiam pretrvali až do dnes. Vnímam, že všetci, ktorí sa do oceňovania zapojili majú veľkú úctu, nádej na krásne manželstvá a možno sa nájdu aj takí, ktorí v dobrom závidia takéto dlhoročné zväzky,“ povedal organizátor oceňovania Michal Lipovský.

Ocenenia odovzdali primátor mesta Piešťany Peter Jančovič a riaditeľka Centra pomoci pre rodinu Kristína Königová. Ocenení boli za rok 2023:
František Szabó a Terézia Szabóová – 62 rokov manželstva
Viktor Šimončík a Anna Šimončíková – 65 rokov manželstva
Ervín Žibrita a Anna Žibritová – 67 rokov manželstva
IN MEMORIAM: Milan Lieskovský a Mária Lieskovská – za 58 rokov manželstva

Organizátorom oceňovania je Centrum pomoci pre rodinu a v meste Piešťany sa takéto podujatie realizovalo tretíkrát.

Zdroj: Tlačová správa – Centrum pomoci pre rodinu