Ocenenie Sociálny čin roka získal aj Richard Kopún z Piešťan

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ocenilo tých, ktorí pomáhajú v skvalitňovaní sociálnych služieb. Tento rok minister Milan Krajniak udelil 27 ocenení tým, je medzi nimi aj Richard Kopún.

Zakladateľ Slovenskej chránenej dielne Richard Kopún stojí na jej čele od roku 2007. V súčasnosti je dielňa pretransformovaná na registrovaný sociálny podnik s viac než 42 zamestnancami, z toho 34 je zdravotne znevýhodnených.

„Prvých zamestnancov prijal už v roku 2008 a ich počet sa zvyšoval. Jeho prioritou je systematický rozvoj a udržanie zamestnania pre všetkých, ktorí majú záujem pracovať. Výroba je rozdelená do viacerých divízií: grafické služby, potlač a výroba, krajčírska dielňa, cukrárenská výroba, montážna dielňa, ručná kreatívna výroba a baliaca dielňa. Podnik aktuálne investuje do rozvoja spracovania textilu,“ píše v zdôvodnení ocenia pre Richarda Kopúna rezort práce.

Ministerstvo prijímalo nominácie na ocenenie jednotlivcov či kolektívy zo strany verejnosti do 6. júna 2022. Zaslané nominácie vyhodnocovala odborná komisia, ktorá posudzovala najmä efektivitu, kreativitu a adresnosť činností, kvalitu poskytovaných služieb a mieru vplyvu na zlepšenie životnej situácie občanov.

Text a foto: Tlačová správa – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR