O pár dní sa končí verejná súťaž na logo a vizuálny štýl Rezortu Piešťany

V prvý augustový deň vyhlásila Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany verejnú neanonymnú súťaž, z ktorej by malo vzísť nové logo aj vizuálny štýl organizácie. Na prihlásenie do súťaže ostávajú necelé dva týždne, uzávierka prihlášok je 30. septembra.

Nové moderné logo a jednotný vizuálny štýl sa ponesú ďalšou komunikáciou Rezortu Piešťany, ktorý je vyhlasovateľom súťaže.

„Hľadáme moderné, pútavé, ľahko zapamätateľné logo, ktoré vystihne charakter našej organizácie,“ hovorí výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany Tatiana Nevolná a pripomína, že autori návrhov majú na prihlásenie už iba niekoľko dní.

Do verejnej neanonymnej súťaže sa môže prihlásiť právnická alebo fyzická osoba, ktorá splní podmienky súťaže. Súťaž je určená pre odbornú i laickú verejnosť, pre výtvarníkov, profesionálnych grafických dizajnérov, grafické štúdiá a študentov súvisiacich odborov. V prípade účasti právnických osôb musí byť na súťažnom návrhu uvedený autor.

Uzávierka prihlášok je 30. septembra 2020

Vyhodnotenie súťaže bude najneskôr do 15. októbra 2020

Súťažné návrhy bude posudzovať osemčlenná komisia zložená z odborníkov na grafický dizajn a marketing a zo zástupcov oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany a krajskej organiizácie cestovného ruchu.

Za víťazný návrh a vypracovaný dizajn manuál vyplatí vyhlasovateľ autorovi finančnú odmenu vo výške 2 000 eur.

Prihlášky a text súťažných podmienok sú k dispozícii na www.visitpiestany.sk/verejna-sutaz-logo-rezortu-piestany/

Zdroj: Tlačová správa – Rezort Piešťany