Nový riaditeľ chce Dom umenia vrátiť pod Slovenskú filharmóniu

Dom umenia Piešťany vznikol v roku 1980 ako regionálne pracovisko Slovenskej filharmónie. Aktuálne patrí pod umelecký súbor Lúčnica. Doterajší šéf Lúčnice Marián Turner sa stal riaditeľom Slovenskej filharmónie a jeho cieľom je, aby sa pod ňu Dom umenia vrátil.

Na základe výsledku výberového konania vedie Slovenskú filharmóniu (SF) Marián Turner. Do funkcie generálneho riaditeľa ho v pondelok 10. januára menovala ministerka kultúry Natália Milanová.

Marián Turner nastupuje do čela hlavného slovenského symfonického orchestra po takmer pätnásťročnom pôsobení na poste riaditeľa umeleckého súboru Lúčnica. Od roku 2014 je hlavným dramaturgom a predsedom festivalového výboru music festival Piešťany, druhého najstaršieho hudobného festivalu na Slovensku, ktorý sa koná v piešťanskom Dome umenia.

„V dnešnej dobe, kedy sa hľadá každá možnosť a miesto na vystupovanie a prezentáciu výkonov umeleckých zložiek SF, je opäť čas, aby sa Dom umenia vrátil späť „domov“ pod organizáciu SF,“ píše Marián Turner vo svojom projekte riadenia a rozvoja Slovenskej filharmónie.

Dôvodov na túto zmenu je podľa jeho slov viacero. „Jeden z hlavných je ten, že mimo Bratislavy neexistuje prakticky priestor s profesionálnym vybavením a zázemím, ktoré by mohlo prijať podujatia veľkých programov Slovenskej filharmónie. (…) Pracovníci Domu umenia, ktorí pracujú pod vedením pani riaditeľky PhDr. Edity Bjeloševičovej, jednomyseľne podporuje moju koncepciu plynulej implementácie Domu umenia späť do organizačnej štruktúry SF.“

Marián Turner sa narodil 5. januára 1968 v Bratislave. Pochádza z rodiny so silným hudobným zázemím. Na bratislavskom konzervatóriu študoval hru na flaute a v štúdiách pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Vzdelanie si doplnil na študijnom pobyte v Bayreuthe a na Hoschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Po štúdiách sa stal členom viacerých orchestrov ako Lúčnica, SĽUK, orchester Komornej opery v Bratislave. Zastával post prvého flautistu Symfonického orchestra Československého rozhlasu a v rokoch a bol tiež prvým flautistom orchestra Slovenskej filharmónie. Ako umelec a neskôr manažér pôsobil v rokoch v  medzinárodnom orchestri United Philharmonic Vienna. Neskôr bol manažérom orchestrálnych telies Slovenského rozhlasu a vedúcim Sekcie obchodu hudobných telies SRo. Je autorom scenárov, hudobným dramaturgom programov pre RTVS a spoluautorom odborných článkov i rozhlasových relácii.

Text a foto: Martin Palkovič

Zdroj: Tlačová správa – Slovenská filharmónia