Novela umožnila dočasne nahradiť železnicu cyklochodníkom

Od novembra bude možné na nevyužívanej železničnej trati vybudovať dočasnú komunikáciu pre cyklistov alebo chodcov. Novelu zákona o dráhach včera schválil parlament. Cyklochodník medzi mestami Piešťany a Vrbové môže byť pilotným projektom.

Nová legislatívna úprava umožní zakonzervovanie existujúcich tratí, ktoré by mohli byť v prípade potreby obnovené.

Chodníky pre nemotorovú dopravu na železničných tratiach preto budú iba dočasné. Stavať ich môžu župy, obce alebo združenia obcí.

Doterajšie znenie zákona dovoľovalo výstavbu komunikácií na tratiach iba po ich zrušení vrátane odstránenia všetkých súčastí. Samotné zrušenie trate je pritom nezvrátiteľný krok a jej nové vybudovanie by si vyžadovalo podstatne vyššie náklady.

„Novela zákona o dráhach je vyústením našej dlhoročnej  snahy o výstavbu cyklotrasy medzi Piešťanmi a Vrbovým. Po množstve rokovaní, konferencií a aktivít sme pochopili, že legislatívna zmena je jediná systémová cesta ako začať na Slovensku reálne stavať cyklotrasy,“ uviedol pre zpiešťan.sk starosta Trebatíc Juraj Valo.

Dodal, že dlho očakávaný chodník pre cyklistov spájajúci Piešťany, Trebatice, Krakovany a Vrbové by mohol byť „pilotným projektom po schválení novely zákona o dráhach.“

Kvôli realizácii projektu vzniklo združenie Zelená cesta, do ktorého sa zapojili všetky dotknuté samosprávy. Nová legislatíva práve takýmto združeniam umožňuje dočasné komunikácie na dlhodobo nepoužívaných tratiach budovať.

„Účinnosť novely zákona je stanovená od 1. novembra. Tento čas chceme využiť na rokovanie  s vlastníkom a prevádzkovateľom železnice o detailoch technického riešenia premeny železnice na cyklotrasu ako aj zmluvy o využití dráhy na dočasné vybudovanie cyklotrasy,“ dodal Juraj Valo a za podporu poďakoval poslancom Národnej rady SR z nášho regiónu Magdaléne Kuciáňovej a Stanislavovi Drobnému.

Text a foto: Martin Palkovič