23.08.2016 # 08:09 # 08:09

Nová orientačná mapa pre návštevníkov mesta

Mesto Piešťany v spolupráci s Rezortom Piešťany vydalo nový propagačný materiál – orientačnú mapu pre návštevníkov mesta. Mapa má slúžiť ako jednoduchá pomôcka pre všeobecnú orientáciu návštevníkom Piešťan.

Obsahuje vyznačenie základných orientačných bodov. Vydaná je v dvojjazyčnej mutácii, aby bola ľahkou pomôckou i pre zahraničných turistov. K dispozícii bude od 22.08. v Piešťanskom informačnom centre a na mestskom úrade.

Požiadať však o ňu môžu i podnikateľské subjekty pôsobiace v meste, ktoré sú orientované na cestovný ruch. V prípade záujmu kontaktujte Kanceláriu primátora na 033/ 77 65 301.

Zdroj: piestany.sk

X