Noc múzeí v Balneologickom múzeu Imricha Wintera

Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch vás pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí srdečne pozývajú na Celoslovenskú noc múzeí do stálej expozície v budove Kúpeľnej dvorany, ktorá bude v sobotu 18. mája otvorená od 10.00 do 21.00 h.

Program: od 13.00 hod.:
tvorivé dielne
ukážky krojov (a možnosť aj si kroj vyskúšať)
kvíz pre malých aj veľkých „Život pri rieke Váh“
„Hádanie a hľadanie v múzeu“
Prezentácia zreštaurovaných predmetov:

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu

Prednášky: Poklady z rieky Váh (archeologické nálezy z Váhu pri Piešťanoch) 15.00 hod. Vladimír Krupa
Jedy v prírode 16.00 hod. Tomáš Mlynský
Papierové poklady – záchrana a reštaurovanie plagátov v zbierkach BMIW 17.30 hod. Andrej Bolerázsky
Stavby zvierat 19.00 hod Tomáš Mlynský

Sprístupnenie expozície Kútne plachty – komentované prehliadky

Pozývame Vás aj do expozícií a na výstavu do Vily dr. Lisku:
Štefánikova č. 1, Piešťany, otvorené od 13.00 do 21.00 hodiny
Program: Komentované prehliadky výstavy 14.00 hod. Martin Kostelník
Komentované prehliadky expozície Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku
a expozície Sakrálneho umenia zo zbierky Kornela Duffeka

Pozývame Vás aj do expozície Pamätná izba Ivana Kraska:
Nábr. I. Kraska č. 2, otvorené 14.00 – 19.00 hod.
Program: Komentované prehliadky expozície každú celú hodinu
prednes poézie Ivana Kraska – Alexandra Murínová

V cene vstupenky 2,- € máte možnosť návštevy všetkých expozícií múzea.
Financie zo vstupného budú použité na reštaurovanie zbierok múzea

Zdroj: Balneologické múzeum I. Wintera