Noc literatúry v Elektrárni Piešťany

Súčasní autori na netradičných miestach v podaní známych osobností. To je séria verejných čítaní s názvom Noc literatúry, ktorá sa tentoraz uskutoční v Elektrárni Piešťany 22. septembra. Začiatok podujatia je o 17.00 h.

Cieľom organizátorov Noci literatúry je zvýšiť záujem verejnosti o súčasnú európsku literatúru. Akcia sa pravidelne koná v mnohých európskych aj mimoeurópskych mestách, už niekoľko rokov sú medzi nimi aj Piešťany.

Súčasťou Nocí literatúry bude v stredu 22. septembra v Elektrárni Piešťany okrem čítania kníh súčasných autorov aj výstava ilustrácií haiku japonského básnika Bašóa v podaní žiakov ZUŠ Piešťany a tematický miniworkshop k nej.

Všetky podrobnosti nájdete na facebookovej stránke podujatia.

Zdroj: Noc literatúry Piešťany