Nitriansku ulicu čakajú uzávierky kvôli oprave spomaľovačov

Stavebné práce, ktoré skomplikujú prejazd automobilov centrom Piešťan, potrvajú takmer tri týždne.

V prvej etape (31. mája až 10. júna) uzatvoria jazdný pruh od okružnej križovatky Teplická ulica – Rázusova  ulica po okružnú križovatku Nitrianska ulica  – Nálepkova ulica.

V druhej (11. až 20. júna) bude uzatvorený jazdný pruh od okružnej križovatky Nitrianska ulica – Nálepkova ulica po okružnú križovatku Teplická ulica – Rázusova ulica.

Informovala o tom radnica na svojej web stránke s tým, že obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením.

Mesto uzatvorilo zmluvu so spoločnosťou EVia s.r.o., ktorej predmetom je rekonštrukcia dvoch spaľovacích prahov na Nitrianskej ulici a jedného na Rázusovej ulici. Práce spočívajú v rozobraní zámkovej dlažby, odstránení podkladu z betónu, ďalej vo vytrhaní betónových obrúb a zhutnení podkladu. Nasledovať bude betonáž základových dosiek a kladenie očistenej zámkovej dlažby aj obrubníkov. Dohodnutá cena je 33 574 eur vrátane DPH.

Tá istá firma opravovala koncom roka 2017 odvodňovacie žľaby pri spomaľovačoch v okolí nákupného centra Aupark. Mesto vtedy za to malo podľa zverejnenej zmluvy zaplatiť 34 500 eur.


Dočasné zmeny v autobusovej doprave:

V súvislosti s uzávierkou Nitrianskej ulice budú jestvujúce zastávky mestskej autobusovej dopravy nachádzajúce sa na Nitrianskej ulici pred a oproti objektu Aupark dočasne zrušené a budú zriadené náhradné zastávky nasledovne:

I. etapa – počas uzávierky jazdného pruhu (pred objektom AUPARK) bude zastávka Nitrianska ul. Aupark (zastávka pred Auparkom) dočasne zrušená.

Mestská autobusová doprava bude vedená po obchádzkovej trase MK Teplická – MK Sládkovičova – MK Hollého – Krajinská cesta. Autobusová zástavka na Nitrianskej ulici bude dočasne nahradená zástavkou na Rázusovej ulici linka č.8,18,4,14,20 a na Teplickej ulici – (bočný vchod AUPARK) linka č.1,11,2,12.

II. etapa – počas uzávierky jazdného pruhu (oproti objektu AUPARK) bude zastávka Nitrianska ul. Aupark  ( zastávka pred kostolom)  dočasne  zrušená.

Mestská autobusová doprava bude vedená po obchádzkovej trase Krajinská cesta – MK Hollého – MK Sládkovičova – MK Teplická. Autobusová zástavka na Nitrianskej ulici bude dočasne nahradená  dočasnou zástavkou na Krajinskej ceste linka č.1 a 11 a  na Teplickej ulici – (bočný vchod AUPARK) linka č.1,11,2,12,3,13,8 a 20.


 

Zdroj: piestany.sk