Niektorých Piešťancov prekvapil poplatok za odpad

Metské zastupiteľstvo od januára zvýšilo poplatok za odpad na 0,095 eur za osobu a deň. Keďže rok 2020 má 366 dní, každý kto žije v Piešťanoch, musí zaplatiť 34,77 eur. Je to o približne 8 eur viac ako vlani.

Mesto v týchto dňoch posiela obyvateľom rozhodnutia o vyrúbení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ľudia ich môžu uhradiť jednorázovo aj v štvrťročných splátkach prevodom na účet mesta alebo v hotovosti na mestskom úrade.

Viacerých výška poplatku prekvapila. „Šokoval ma šek za smeti. Sme päťčlenná rodina a musíme zaplatiť 173 eur,“ napísal nám čitateľ, ktorý je otcom troch detí. Chcel vedieť, či neplnoletí nemajú na poplatok za smeti zľavu.

Podľa platného všeobecne-záväzného nariadenia platia za komunálny odpad všetci rovnakú sumu. Zľavu nemajú deti ani seniori. Mesto môže poplatok znížiť v prípade, že sa občan nezdržiava na území Piešťan viac ako 90 dní a vie to písomne preukázať. Ide napríklad o potvrdenie o úhrade dane za odpad v inom meste, pracovnú zmluvu zo zahraničia alebo doklad o ubytovaní študenta, ktorý navštevuje školu v inom meste. Podrobné informácie sú zverejnené na piestany.sk.

Poplatok za komunálny odpad zvýšilo mestské zastupiteľstvo na návrh radnice v decembri. Každý Piešťanec preto tento rok zaplatí o približne 8 eur viac ako predtým. Vyšší je aj príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube a v centre voľného času. Daň za dom a byt narástla o 4 centy za meter štvorcový.

Štvorčlenná rodina, ktorá býva v trojizbovom byte s výmerou 70 m2, zaplatí v priestupnom roku 2020 mestu za komunálny odpad 139,08 eur a daň z nehnuteľnosti ju vyjde na 23,80 eur.

V uplynulom roku tá istá rodina poslala radnici za komunálny odpad 106,60 eur a za byt 21 eur. Medziročne teda tieto dve nákladové položky rodinného rozpočtu narástli o 35,28 eur.


Čítajte aj: Zdražie odpad aj škôlka, štvorčlennú rodinu to vyjde na 130 eur


Text a ilustr. foto: Martin Palkovič